Historie sboru - rok 2003

Zpráva velitele

Vážení hosté, sestry a bratři dovolte, abych Vám přednesl zprávu o činnosti. První část mé zprávy se bude týkat celé zásahové jednotky města Červený Kostelec a to část zásahů.

K prvnímu zásahu – požáru chaty jsme vyjeli několik minut po půlnoci do mrazivého 8. ledna do Dolní Radechové a v lednu následovali ještě dva další požáry – osobní auto za zdravotním střediskem a textilka ve Zblovém za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. I v únoru jsme vyjeli k požáru tentokrát do Třtice na hořící kůlnu. Následující březen kopíroval leden ve třech zásazích – kotelna Textonie v Hronově, ke Kaštánku vyprostit auto z příkopu a následoval požár trávy na Bohdašíně. Prvního dubna ve večerních hodinách si nás vyžádala Policie k pomoci hledání nezvěstné osoby a bohužel obavy policistů se splnily a p. Frantu jsme našli utopeného na ocasu Špinky, hledání se účastnilo 43 hasičů a věnovali tomu celkem 172 hodin. V dubnu následovali ještě dva zásahy na spadlé stromy a požár trávy u zastávky ČD. V květnu na žádost městské policie jsme uhasili doutnající pařez v prostoru u Borovice. V červnu bylo opět napilno. Začalo to dopravní nehodou osobního auta a autobusu v Horním Kostelci, po té následoval vydatný liják a našich potřeb bylo v Olešnici, celkem 40 hasičů a 161 hodin, k tomu ještě dodávám, že H. Kostelec odjížděl na sraz Kostelců a Bohdašín slavil 105 let od založení a tak nebyli povoláni na pomoc. Další spadlý strom, tentokrát v Horních Rybníkách a začala i sezóna sršňů v Náchodské ulici, následoval požár hrabanky na Skalce. V červenci jsme měli dovolenou – tedy žádný zásah. V srpnu nás čekali tři spadlé stromy, největší byla spadlá lípa v Olešnici. Další měsíc – září nebyl ani jeden zásah. V říjnu na žádost městské policie jsme byli uhasit pálené klestí na Kravčině a následoval požár dětského bunkru v ulici 5. května, poté následoval planý poplach do Jiráskovi ulice. V listopadu se vyšroubovala zátka z vany motoru a to zrovna na křižovatce před Černým koněm, kde za pomoci sorbetů jsme provedli úklid komunikace. Prosinec začal sněhem a jedna zapadlá Tatra na Krkavčině potřebovala se dostat z příkopu. Poslední výjezd byl na požár v kotelně opět na Krkavčinu ke Kolertovým.

Nedílnou součástí jsou i námětová cvičení. Jedno okrskové se konalo v září na divadlo J. K. Tyla a ve spolupráci s Petrem Markem jsme připravili překvapení v podobě druhého námětového cvičení na SAARGUMMI jen pro družstva jednotky Červený Kostelec.

Závěrem této části si dovoluji konstatovat, že mám velikou radost, protože do zásahové činnosti se zapojují všechny družstva jednotky města, a když je potřeba i ve velkém počtu. Ne každá obec nebo město vzhledem ke svému počtu obyvatel má tolik ochotných lidí – hasičů ostatním občanům přijít na pomoc. Letos to představovalo 26 zásahů a 623 hodin (v loni 603 hodin a 29 zásahů).

Dále bych se chtěl zmínit o další naší činnosti a to likvidaci obtížného hmyzu, kterého bylo letos požehnaně a nepočítá se do evidovaných zásahů.

Přehled zásahů bude samozřejmě vyvěšen na nástěnku a je k dispozici na internetu na stránkách města věnovaných okrsku.

Nedílnou součástí jsou i školení řidičů, strojníků, velitelů družstva, obsluhy motorové pily, nositelů dýchací techniky. Osm hasičů se připravuje na složení zkoušky na kvalifikaci „Hasič III. stupně“. Jsou to další hodiny věnované hasičské činnosti, abychom byli schopni bezpečně a účinně pomáhat ostatním.

Další činnost, která nám má pomáhat k lepšímu ovládání techniky a nářadí jsou soutěže. Na jaře to začalo soutěží okrsku v Zábrodí. Letos jsme z důvodu oslav 130 let vynechaly soutěž na Žernově. Asi nám ten odpočinek prospěl, protože velice náročná soutěž v Radvanicích byla velkým úspěchem, ale i obrovským nasazením našich soutěžících. Výsledek 4. místo. Další soutěží, která nás čekala, byla „Stolínská zatáčka“. Obměnili se někteří členové soutěžního družstva a změnili jsme za spolupráce celého soutěžního družstva taktiku provedení útoku a výsledek: vynikající 4. místo. S touto taktikou jsme nastoupili i na poslední soutěž a to „Radechovský kopeček“. Obrovská konkurence okolo 40 soutěžních družstev a naše babička – stříkačka. Výsledek nijak oslnivý umístěním, ale pokud bychom to hodnotili z pohledu neupravených strojů patřilo by nám jedno z předních umístění.

Moje zpráva se chýlí ke konci a tak bych chtěl konstatovat, že počet brigádnických hodin na údržbě a opravách techniky a zbrojnice nám řekne bratr Franc, který je eviduje.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a pomoc.