Historie sboru - rok 2009

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci za rok 2009

V celoročním plánu pro uplynulý rok jsme měli závazek nadále udržovat kontakty s našimi přáteli partnerských sborů. Upřímně řečeno, právě s nejstaršími partnery ze švýcarského Küsnachtu se nám v posledních letech spolupráce nedaří. Po odchodu některých členů vedení města Küsnachtu, kteří se zasloužili o naši spolupráci, a následné výměně ve funkcích vedení sboru, byly přerušeny oficiální kontakty a spolupráce je v tuto chvíli udržována jen zásluhou osobních kontaktů našeho člena Jirky Čepelky. Ani poslední delegace členů vedení města Küsnachtu v Červeném Kostelci neměla ve svých řadách zástupce hasičů. Pevně věřím, že se nám podaří spolupráci obnovit, z naší strany plánujeme pozvat kolegy hasiče na naše oslavy 140 let, do té doby bychom rádi kontakty opět navázali. Kamarády hasiče z Radvanic máme nejblíže, oddělují nás pouze Jestřebí hory. Víme o sobě, jsme v kontaktu a věřím, že jsme vždy ochotni si pomoci v případě potřeby. V této době se nám nejvíce daří spolupráce s hasiči z polského Stolce. Vzdálenost není žádnou překážkou a každoročně pro sebe připravujeme společné akce, při kterých se poznávají zástupci všech hasičských generací. Kromě pravidelné vzájemné účasti na slavnostních schůzích jsme my pozvali polské přátele na naši hasičskou soutěž, při které se polské družstvo mladých hasičů předvedlo v požárním útoku. Ze strany našich přátel byla zajímavá pozvánka pro naše hasiče na dvoudenní pobyt v lanovém centru Zlatý Stok, kde jsme měli možnost porovnat svoji fyzickou zdatnost s našimi přáteli ve zdolávání lanových překážek různých typů a naučili jsme se i základům jištění, slaňování či vyprošťování. Vše se může jednou hodit u zásahů na výškových budovách.

Po stránce prezentace naší práce a činnosti hasičů obecně jsme aktivně spolupracovali s organizátory sportovních, kulturních i odborných soutěží a akcí. Připomeňme naši pravidelnou účast a pomoc při organizování cyklistického závodu Sudety Tour, kterou pořádá Redpoint tým z Teplic nad Metují. Pro ně zajišťujeme hladký průjezd závodníků přes Horní Kostelec na Rtyni.

Pravidelně pomáháme Speciální škole v Červeném Kostelci s organizací jejich velikonočního setkání postižených dětí a klientů stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol. Pořadatelem této akce je Občanské sdružení Sluníčko – Speciální základní škola Augustina Bartoše. Tohoto setkání se každoročně zúčastní kolem 400 dětí, které prožijí příjemné odpoledne plné her, tance a vzájemných setkání.

Vloni jsme asistovali při vzpomínkové akci pořádané k výročí bitvy o vlakové nádraží v Malých Svatoňovicích. Pravda, v bitvě jsme neučinkovali, ale historická lokomotiva jedoucí z Jaroměře na místo určení by bez našeho dotankování vody možná nedojela. Na nádraží bylo přítomno několik set lidí, kteří si průjezd historické lokomotivy nechtěli nechat ujít.

Z pohledu naší hasičské specializace byla nejvýznamnější akcí pomoc při organizování mezinárodního cvičení záchranářů Rozkoš rescue, kterého se zúčastnilo 34 družstev Čech, Moravy a Slovenska. První parta našich členů zabezpečovala večerní program, druhá potom v sobotu celodenní část. Úkolem našich dvou hlídek bylo asistovat při naaranžovaných dopravních nehodách a plnit požadavky záchranných týmů. Naše přítomnost na akci a naše zapojení se do příprav a průběhu soutěže bylo ohodnoceno pořadateli velice pozitivně. I přes časově náročnou akci jsme prožili mnoho situací, se kterými se můžeme setkat při naší hasičské práci u výjezdů k dopravním nehodám. Seznámili jsme se s metodami vyprošťování zraněných osob z vraků aut, ale pochytili jsme i mnohé ze zajišťování první pomoci prakticky.

Kromě těchto akcí jsme předváděli naši techniku při příležitosti Dětského dne ve Velkém Poříčí či při pozvání od jiných sborů. Na konci roku jsme uspořádali pro děti našich členů , ale i pro širokou veřejnost, tradiční setkání s Mikulášem a jeho družinou v naší zbrojnici. Účast asi 60 dětí a rodičů, dokonce až z Olešnice.

V loňském roce jsme také sportovali. Již druhým rokem pravidelně ve středu navštěvujeme sportovní halu a hrajeme sálovou kopanou. Průměrná účast je 12 členů a není to jen pro pobavení, dáváme si do těla.

Od jara do podzimu naše hasičské družstvo bojovalo o nejlepší umístění v Primátorské lize, soutěži v požárním útoku, které se účastní přes dvě desítky družstev mužů a žen. Naše soutěž „ O pohár města Červený Kostelec“ byla součástí této ligy. Celkové umístění v první desítce, konkrétně na 7. místě, bylo úspěchem s ohledem na možnosti trénování. Pro letošní rok bychom rádi našli lepší podmínky pro přípravu. Dále jsme se účastnili soutěží v rámci okrsku či blízkého okolí.

V listopadu jsme uspořádali naši tradiční soutěž ve stolní tenise „ O pohár starosty sboru“ s účastí 12 hráčů, což bylo s ohledem na již vypuklou chřipkovou epidemii slušné obsazení.

Nelze zapomenout na dvě akce sportovního a kulturního charakteru. První z nich byla tajný cyklovýlet pro rodiny členů sboru. Trasa délky asi 20 km vedla po blízkém okolí přes Rtyni a Havlovice do Slunné zátoky řeky Úpy, kde bylo připraveno pohoštění a společné posezení s programem.

Druhou akcí bylo pečení prasátka před naší zbrojnicí. Této celodenní akce se průběžně přes den zúčastnilo asi 60 lidí, členů sboru a jejich rodinných příslušníků. Dietologové by z nás radost neměli, ale asi 70 – 80 kg prasátko jsme společnými silami zdolali.

Poslední část své zprávy věnuji našim aktivitám ve zbrojnici a na chatě v Krkonoších. První změnu jste měli možnost zaregistrovat při příchodu na tuto schůzi, teď mluvím k těm, kteří tu od října nebyli. Přední stěna zbrojnice již nemá ohyzdné oplechování, ale vkusnou fasádu decentního zabarvení. Práci provedla firma p. Henčla za vydatné pomocí některých našich členů. Tato akce probíhala za velmi nepříznivého říjnového počasí. Významná akce proběhla i na naší chatě. Po letech plánování jsme získali stavební povolení a na základě výběrového řízení našli firmu, která pro nás vybudovala nové septiky s pískovou filtrací, které na dlouhou dobu vyřeší problematiku odpadních vod chaty.

Tolik výčet našich aktivit za loňský rok. Sami posuďte, zda jsme v tomto ohledu pracovali dobře. Ve zprávě se navíc nehovoří o celoroční práci s mládeží, ani o brigádnické činnosti ve zbrojnici, na technice či výjezdech jednotky. Veškeré aktivity lze plánovat a následně plnit, ale bez dostatku ochotných a zapálených členů to jde těžko. Proto se v letošním roce zaměříme právě na tuto skupinu našich členů, které budeme maximálně podporovat, a navíc prostřednictvím zpravodaje a osobních kontaktů budeme hledat vhodné kandidáty.

Závěrem mi dovolte několik přání. Našemu sboru přeji další rozvoj, aby bez problémů plnil své povinnosti. Zároveň přeji sboru více Pepíků Zálišů, kteří volný čas věnovali studiu a dosáhli hodnosti Hasič I. stupně. Našim přátelům a kolegům hasičům z jiných sborů přeji vzájemnou toleranci a nekonfliktní spolupráci. Vám všem zde přítomným a Vašim rodinám vše nejlepší v roce 2010, rodinnou a pracovní spokojenost a hlavně hodně zdraví.

Činnost JPO II.

Máme tu příjemnou povinnost Vás seznámit s činností naší výjezdové jednotky sboru za rok 2009.

Rok 2009 se nijak zvlášť nelišil od roků předešlých. První výjezd jsme uskutečnili 19. ledna na dopravní nehodu v Ráji. Druhý výjezd 27. ledna na požár lakovny v Oerlikonu. V únoru 2x technická pomoc, v březnu dopravní nehoda a 2x technická pomoc atd. Za zmínku stojí požár suché trávy v obci Chlívce, který byl 2. dubna. Dne 25. června se stala těžká dopravní nehoda, když havaroval vůz dopravní zdravotní služby s pěti lidmi. Je jen škoda, že nám vyhlásili poplach na dopravní nehodu mezi Červeným Kostelcem a Zábrodím, kde jsme s PČR bloudili a hledali místo události. Nakonec to bylo na křižovatce mezi Červeným Kostelcem a Horními Rybníky. Ztratili jme tak minimálně 8 minut. Ale i to se stává. V červnu nás začali zlobit vosy a sršně a velký požár v Dolní Radechové. V červenci spadlé stromy a opět nebezpečný hmyz. V prosinci požár v ulici 5.května. Posledním výjezdem roku 2009 bylo otevření bytu taktéž v ulici 5.května. Celkem sečteno a podtrženo: 77 výjezdů, 15x požár, 13x dopravní nehoda, 49x technická pomoc (4x otevření bytu, 21x nebezpečný hmyz, 14x spadlý strom a 8x ostatní).

Naše činnost není jen o výjezdech, i když si myslíme, že právě výjezdy jsou tím, co nás nejvíce baví. Pomáhat tam, kde je třeba. V roce 2009 jsme absolvovali školení první pomoci, školení strojníků a velitelů, školení na motorové pily, výcvik práce ve výškách ve Zlatém Stoku v Polsku . Také jsme cvičili zdolávání požárů, vyhledávání ztracené osoby, dopravní nehody. Získávali jsme odbornosti, kde bych chtěl zmínit bratra Záliše, který získal odznak Hasiče 1.stupně, v únoru v Přibyslavi. Nejen to. Na podzim získal odbornost Rozhodčí 1. stupně hry Plamen a dorostu také v Přibyslavi. Gratuluji.

Naše soutěžní družstvo získalo v soutěži Primátor ligy 7. místo.

Co se techniky týče, zakoupili jsme motorovou pilu, motorovou rozbrusku, zachytávač airbacku, vakuovou matraci, zádovou dlahu a další věci, které potřebujeme k naší činnosti. V únoru jsme vyměnili vrata , v říjnu pořídili novou fasádu na čelní straně zbrojnice. Škoda, že se nám stále nedaří získat novou cisternu. Již třetí rok čekáme, jak dopadne žádost KSDH o nákup hasící techniky z fondu EU. Víme, že to není ještě ztracené, ale pokud to dopadne, bude to cisterna bez výbavy. Ale kéž by alespoň to.

V tomto nečekáme se založenýma rukama. Sami jsme se pustili do projektu na získání nové techniky. Použili jsme k tomu všechny kamarády a známé, aby se nám to podařilo. Začali jsme v polovině srpna. Jelikož se jedná o dotaci na příhraniční spolupráci, potřebovali jsme sehnat nějaký sbor z Polska. Mysleli jsme si, že to bude největší oříšek. Sehnali jme je a byli rychlejší než my. Zpočátku jsme žádali o 15 000 000,- Kč, ale po konzultaci v Hradci Králové nám bylo řečeno, že nemáme šanci tolik peněz získat. Pokud, tak maximálně 3 000 000,- Kč. Projekt se předělal a stihl se předat v termínu do 20.listopadu 2009. Trochu se tímto omlouvám Městu Červený Kostelec za to, že jsme v některých případech nemohli čekat, až návrh odsouhlasí zastupitelstvo a docházelo k výměně názorů. Třeba to nedopadne, ale udělali jsme vše, co jsme udělat mohli. Tím to nekončí. Dále budeme chtít získávat peníze z mikroregionů, kraje nebo jiných zdrojů.

Musím zdůraznit, že všechny tyto věci neudělá jeden člověk. Bez práce všech dohromady by to nešlo zvládnout. Ať už se přičinil někdo více nebo méně, ať už je to za činnost v zásahu, údržbě techniky, opravě fasády, přípravě žádostí na dotace, přípravě cvičení, nebo „jenom“ obsluha při našich sezeních ve zbrojnici, za to všem patří velký dík

Činnost mladých hasičů

Dříve než budEME hodnotit rok 2009,musíme se vrátit k roku 2008.Jak si jistě pamatujete,na většině soutěží jsme obsazovali šesté místo.Šestí jsme byli ,když na startu bylo čtyřicet družstev,a bohužel šestí jsme skončili i při účasti šesti družstev.

A rok 2009 pro nás začal na poli soutěžním ve stejném duchu jako celý rok 2008. Hned v lednu na první soutěži, která se konala ve sportovní hale v Broumově, se starší žáci umístili /pokolikáté už/ na 6.místě.Soutěže se zúčastnilo 25 hlídek. Kategorii mladších jsme pro chřipkovou epidemii nemohli obsadit.

Dne14.února jsme vyrazili na soutěž do České Metuje.Tam pro nás připravili uzlovku družstev. A podobně, jako na soutěž v Broumově, nám přišlo pouze pět dětí. Ty jsme přihlásili do kategorie starších. Tuto sobotu nám počasí připravilo překvapení v podobě sněhové nadílky. Do České Metuje jsme se prokousávali množstvím čerstvého sněhu.Tímto směrem jsme jeli na soutěž poprvé. A to proto, že to byl první ročník, který pořádali.Cesta až na začátek obce byla v pohodě. Ale tam na nás čekal sjezd po uježděném a neposypaném sněhovém nánosu. K hospodě, kde se soutěž konala, jsme dojeli, ale během soutěže se nudící mladí hasiči ze všech sborů rozhodli tuto cestu uklouzat. Zdařilo se! Cesta k domovu byla uzavřena. Ale zpět k vlastní soutěži. Hádejte kolikátí jsme byli? Ano, samozřejmě šestí.

V průběhu měsíců února a března jsme každé pondělí chodili do školní tělocvičny.Zde si všichni osvojovali znalosti značek, uzlů a hlavně nabírali fyzičku na jarní soutěže.V tomto období získalo pět dětí odbornost velitel.Tuto odbornost si jeli získat do Horních Rybníků. Plnění odborností je povinnou součástí hry Plamen.

A přišlo jaro a s ním soutěže pod otevřeným nebem. Kategorii mladších máme dlouhodobě ve fázi příprav a bez větších ambicí na slušnější umístění.Většinou ty nejlepší zařazujeme do starších.

Kategorie starších již deset let každým rokem bojuje o postup na okresní kolo hry Plamen. Pokaždé jsme postoupili a tento cíl byl i letos.Také jsme tento cíl splnili.Na jednotlivých soutěžích jsme se umisťovali spíše uprostřed startovního pole,ale v rámci obvodu Hronovsko-Kostelecko nám tyto výsledky stačily k postupu, byť jen z baráže.Ale nakonec jsme se museli z účasti na okresním kole odhlásit.A to hned ze dvou důvodů. Dva týdny před okresním kolem jsme měli vysokohorské soustředění v Krkonoších, a tam začal počátek konce starších žáků.Pro nepřístojné chování byl jeden mladík vyloučen .A další čtyři nám vzala škola.Všichni chápeme, že učitelé mají jen dva měsíce prázdnin, a tak si je prodlužují v červnu různými školními výlety.Ale vůbec, ale opravdu vůbec nechápu, že koncem května (zrovna v termínu okresního kola), pořádá škola týdenní cyklovýlet.Tímto jsme se poprvé nezúčastnili okresního kola.Škoda, obzvláště když se tam pravidelně umisťujeme mezi prvnimi pěti. Mladší žáci, jak jsem již předeslal, některé soutěže neabsolvovali,a tím neměli nárok na postup.V našem obvodě Hronovsko-Kostelecko skončili na čtvrtém místě.Postupuje první a druzí z baráže. Jelikož některé postupující kolektivy odmítly účast na okresnim kole,byli jsme požádáni OORM v Náchodě, abychom se zúčastnili my. Pořádajícímu OORM se jednalo především o to, aby nebyla znehodnocena soutěž malým počtem družstev.A tak jsme jeli. Jelikož jsme v tomto termínu měli k dispozici jen sedm dětí,využili jsme dobrých vztahů, které máme s mladými hasiči ze Stolína a doplnili jsme naše družstvo třemi dětmi od nich. Bohužel jsme na přípravu měli jen týden a ten nám ještě ke všemu propršel. A tak bez tréninku jsme vyrazili do Náchoda. Původně jsme mysleli ,že tu budeme pouze do počtu.Vždyť jsme neměli v průběhu jara žádné dobré výsledky.Ale už první výsledky naznačovaly, že jsem se mýlil.V jednotlivých disciplínách nebyli mezi posledními.Nakonec jsme obsadili krásné čtvrté místo.Tak jsem to viděl já. Ovšem vedoucí mládeže ze Stolína, Pepa Vondra, to viděl jako neúspěch.On je zvyklý být se svými dětmi vždy na bedně. Nakonec uznal, že bez tréninku to asi lepší být nemohlo.Každopádně patří jemu i stolínským dětem poděkování za výpomoc.

Tímto úspěchem jsme odstartovali pro nás nevšední, ale rozhodně krásnou etapu .A to etapu vítěznou. Na ZPV v Rožnově jsme obsadili 3.místo. Na Stolínské zatáčce opět 3.místo. Potom jsme jeli do Jaroměře na Jaroměřský pohár. Zde jsme měli stejně bodů po třech disciplínách jako Jasenná,ale o vítězství nás připravilo horší umístění v disciplíně hadicové vedení. A tak jsme k naší lítosti byli až na druhém místě.A potom přišel ,pro nás památný, třetí říjen. Jeli jsme do Hronova na Hronovský pohár. Je to soutěž pořádaná v Jiráskových sadech a skládá se s osmi disciplín.Se všemi nástrahami trati se děti vyrovnali výtečně.A tak po třinácti letech putování po soutěžích s mladými hasiči přišlo poprvé a pevně věřím, že ne naposled, PRVNÍ místo. Potom následoval braňák, neboli ZPV v Mezilesí. Termín konání byl stanoven na 17.10. Každý rok zde bývá mrazivé počasí.A když není mráz ,tak prší. Nyní to bylo úplně jinak. Napadlo asi třicet centimetrů sněhu.Vypadalo to na zrušení závodu, ale nakonec se organizátoři rozhodli pro uskutečnění. A udělali dobře.Pro děti to byl velice nevšední, ale hezký zážitek. Pro nás bylo nejhorší ranní čekání u zbrojnice. Některé maminky své děti na závod nepustily. Atak v pozměněné sestavě se děti pustily na dva kilometry dlouhou trať. Konečné osmé místo bylo trochu zklamáním,ale v konkurenci dvaceti hlídek to po prvním rozčarování nebylo tak špatné.Závodu se zúčastnili i naši starší,ale ti skončili v poli poražených.

V Mezilesí se také vyhlašovaly výsledky celoroční hry Plamen.Ta se vyhlašuje ve třech pohárech.A to pohár OORM Náchod,pohár starosty OSH Náchod a v celoroční aktivitě.

V kategorii mladší bylo přihlášeno 41 kolektivů. My jsme v poháru starosty byli na 8.místě, v poháru OORM na 7.místě a v aktivitě na 9.místě.

V kategorii starší bylo 36 kolektivů. Naše umístění:Pohár starosty OSH Náchod -4.místo, pohár OORM Náchod – 5.místo a v aktivitě jsme skončili na 3.místě. Tímto umístěním již několik let dokazujeme,že patříme k předním týmům na okrese Náchod.

Kromě vlastní účasti na soutěžích jsme pomáhali i s přípravou pohárové soutěže dospělých, která se pořádala v rámci Primátor ligy.Naše pomoc spočívala v úklidu a oddrnování startovní plochy.Dále jsme při návštěvě Mikuláše a jeho družiny připravili pro čekající děti spousty her a zábavy.

Začátkem prosince jezdíme pravidelně do sousedního okresu na Mikulášský trojboj ve Rtyni. Mladší skončili na pátém místě a starší na sedmém místě.

V průběhu roku jsme měli v našem kolektivu deset mladších žáků a deset starších žáků a tři dorostence .To byli ti, co pravidelně docházeli na schůzky ,tréninky a na soutěže.V evidenci bylo ve skutečnosti třicet mladých hasičů.

K práci s mládeží patří i činnost rozhodčích .Na okresních kolech hry Plamen a okresním kole dorostu nás reprezentoval Josef Záliš. Zúčastnil se také jako rozhodčí krajského kola hry Plamen a dorostu v Solnici a v Bystrém v Orlických horách na okrese Rychnov nad Kněžnou.

V listopadu absolvoval s úspěchem kurz a zkoušky rozhodčího prvního stupně hry Plamen a dorostu ve městě Přibyslavi.V okrese Náchod mají kvalifikaci prvního stupně tři rozhodčí.

A ještě vás seznámíme s těmi, kteří se o naši hasičskou mládež starají a jim věnují svůj volný čas.

Vedoucím kolektivu je Josef Záliš. Vedoucím družstev a současně hlavním trenérem je Jakub Vítek. A třetí do party je instruktorka a hlavní iniciátor všeho dění v kolektivu mladých hasičů– Veronika Zezulková.

Dále nám jako řidiči pomáhají Luboš Pfeiffer a ing,Tomáš Karásek.S dotacemi a jiným papírováním Radomír Ságner.

Za ten velmi úspěšný rok 2009 jim všem patří poděkování. D ě k u j e m e!!!