Historie sboru - rok 2001

Valná hromada se tentokrát konala opět v naší zbrojnici za účasti 53 členů a mnoha hostů. Po jejím skončení oznámil dlouholetý velitel sboru Šváb Petr rezignaci na svoji funkci a přislíbil novému veliteli v jeho práci pomoc. V následujících dnech probíhala jednání s kandidáty na tuto funkci, která byla završena 5. února volbou nového velitele, kterým se stal Pinkava Zdeněk ml. a jeho zástupcem Pfeiffer Luboš ml.. Následně došlo ke změně i ve funkci jednatele, kterou převzal Nejman Petr.

V březnu starosta sboru Ságner Radek za podpory starosty města zpracoval plán Projektu vzájemné spolupráce hasičských sborů měst Červeného Kostelce a Zabkowic- Slaskie v rámci regionu Glacensis, na základě kterého jsme od evropského fondu Phare získali dotaci ve výši 1.000 Euro. Tím se podařilo finančně zabezpečit plánované akce jak na polské, tak i na naší straně. První ze společných akcí byla návštěva polských hasičů na soutěži mládeže na Bohdašíně. Pro naše hosty byla soutěž inspirací pro obnovení práce s mládeží u jejich sboru, soutěž i předvedené výkony hodnotili velice kladně a nejvíce je překvapil počet dětských kolektivů zapojených do hasičské činnosti.

Na počátku června reprezentovalo naše družstvo dospělých české hasiče na soutěži v polském Tarnowě. Kterého se kromě mnoha polských družstev zúčastnili i hasiči z partnerského německého Wieslochu. Soutěžilo se ve štafetě družstev a útoku s vodou, především v druhé disciplíně naši předvedli pěkný výkon.

Následovala další sportovní soutěž, které jsme se zúčastnili. V rámci tradičního setkání Kostelců změřili své schopnosti hasiči v nedalekém Kostelci n. Orlicí. V netradičním pojetí soutěže v centru města a za nepříznivého počasí jsme se umístili uprostřed soutěžících družstev.

Opět jsme uspořádali společenské posezení v lomečku při pečení prasátka, kterému tentokrát přálo počasí a byla pěkná návštěva. Stejně jako v předcházejících letech uspořádal L. Pfeiffer st. tajný výlet, který proběhl v blízkém okolí našeho města, přesto se všem zúčastněným líbil.

V září proběhly tradiční soutěže v rámci okrsku a při Stolínské zatáčce jsme měli možnost přivítat soutěžní družstva ze Zabkowic a Radvanic. Především výkon polských přátel s jejich technikou byl pro přítomné diváky zpestřením a po zásluze se dočkali ocenění. Po soutěži následovalo společné posezení ve Stolíně a vyhodnocení naší dosavadní spolupráce.

Na závěr roku se uskutečnila exkurze skupiny našich hasičů u profesionálních i dobrovolných hasičů v Zabkowicích a byly navázány další osobní kontakty.

Během jednotlivých akcí se nepřetržitě pracovalo na technice, především cisterna CAS 25 si vyžádala náročnější opravu po zjištění proděravění nádrže, takže tato musela být vyměněna. Při té příležitosti došlo k úpravám prostor pro materiál na bocích auta a předělala se výsuvná osvětlovací rampa.

V průběhu roku jsme měli celkem 31 výjezdů, z toho bylo 8 požárů. Největší z nich se stal 6. června večer v bývalé Šimkově hospodě, dnes v ulici Českoskalické. Požár střešní konstrukce rodinného domku zaměstnal celkem 67 hasičů, kteří pracovali s dýchacími přístroji po dobu 3 hodin a jejich zásluhou byl zachráněn majetek v hodnotě 1,5 milionu Kč. Dále naše družstvo vyjíždělo k 6 dopravním nehodám a 1 ekologické havárii s únikem ropných látek do potoka. Nejčastější příčinou výjezdů byla likvidace obtížného hmyzu.

Z celoroční činnosti mládeže připomínáme první účast na soutěži v Jetřichově, která se skládá ze tří disciplín. Nejvíce vedoucí zklamaly výsledky v testech a jejich značná chybovost. Ostatní disciplíny, štafeta v uzlech a spojování hadic už nic nezachránily. Výsledek: 20. místo. Přestože máme poměrně zkušený kolektiv, znovu se nám na počátku roku moc nedařilo. Soutěžní družstva neoslnila ani v Šonově, ani v Nízké Srbské. Kde jinde než na Bohdašíně si mladí napravili reputaci. Od samotného počátku soutěže se v jednotlivých disciplínách dařilo a výsledné 4. místo znamenalo konečně radost pro soutěžící i jejich vedoucí. Na podzim evidujeme v našem sboru celkem 16 žáků a 7 dorostenců, což svědčí o dobrém přístupu k výcviku ze strany vedoucích i o podpoře ze strany sboru. V podzimních měsících následovaly tradiční soutěže v Hronově, Mezilesí a Rtyni s opět průměrnými výsledky.