Historie sboru - rok 2002

Rok 2002 jsme zahájili tradičně valnou hromadou, které se zúčastnilo 54 našich členů.

V únoru jsme uspořádali besedu našich členů s kolektivem dětí čtenářského kroužku při městské knihovně, který vede paní Nováková. Na otázky z historie našeho sboru i o současné činnosti ochotně odpovídali Pinkava Zdeněk st. a starosta sboru Ságner Radek. Na závěr besedy si děti prohlédly naši výjezdovou techniku.

V březnu jsme opět, jako již každoročně, navštívili hasičskou zábavu v Havlovicích. Opět jsme se při hudbě a tanci sešli se svými místními kamarády a s hasiči z Radvanic.

V sobotu 6. dubna se uskutečnila poslední akce v rámci programu spolupráce sborů Červeného Kostelce a Zabkowic, společenské posezení ve Stolíně. Odpoledne přijela do Kostelce početná skupina hasičů s partnerkami. Po přivítání na radnici místostarostou p. Cejnarem a po prohlídce našeho kostela jsme hosty krátce přivítali v naší zbrojnici. Poté jsme se přesunuli do Stolína, kde pro nás zástupci místního sboru připravili posezení s večeří a taneční zábavou. Tato akce se uskutečnila za přítomnosti zástupců agentury RDA Rychnov n. Kněžnou, která zprostředkovávala příspěvky od fondu Phare. Akce byla přítomnými hodnocena kladně a přispěla k dalšímu zkvalitnění vzájemných partnerských vztahů.

V dalších měsících probíhal pravidelný úklid prostor zbrojnice a okolí, konala se školení velitelů, strojníků a řidičů výjezdové jednotky.

V sobotu 8. června pořádal SDH Rtyně první ročník hasičské soutěže pro dospělé. Této soutěže se zúčastnilo naše družstvo spolu s hasiči z polských Brašovic, kteří přijeli na naše pozvání nejen z důvodu účasti na soutěži, ale i k možnosti navázání přátelských kontaktů s hasiči z Horní Radechové, kteří spadají pod náš okrsek. Tímto byla spolupráce s polskými kolegy dále rozšířena.

Na oplátku jsme byli pozváni spolu s Horní Radechovou na 23. června do Brašovic na soutěž dospělých v rámci místního okrsku. Soutěž probíhala ve štafetách 6-ti členných družstev a v útoku s vodou na terče. Obě naše družsstva se ve štafetě umístila ve středu startovního pole, ale v útoku s vodou jsme jasně porazili všechna polská družstva. Po soutěži následovalo společné posezení ve zbrojnici v Brašovicích.

Začátkem srpna zasáhla naši republiku povodeň, která kromě obrovských škod způsobila smrt téměř dvou desítek lidí. Sledování denního utrpení lidí zasažených povodní nemohlo nechat nás hasiče v klidu. V úterý, 13. srpna, se konala v naší zbrojnici okrsková schůze velitelů, na které byl sjednocen postup jednání při případné požadované pomoci od našich sborů, druhý den v podvečer se již balila technika a úklidové prostředky. Ve čtvrtek ráno vyjela první osmičlenná skupina s naším VW s přívěsem, PS 12 a PS 8, 20 metry savic a více než 200 metry hadic nejprve na HZS ve Velkém Poříčí a následně spolu s Hronovem a Velkým Poříčím do Zbraslavi u Prahy. Zároveň podnik Elitex Červený Kostelec na tuto akci poskytl cisternu CAS 25. Tato první skupina po tři dny čerpala vodu ze zaplavených sklepů a zahrad a poté byla vystřídána skupinou nových odpočatých členů. Celkem se záchranných prací zúčastnilo 12 členů našeho sboru a 12 členů SDH Bohdašín. Společně jsme odpracovali 1104 hodin.

V podzimních měsících se konaly tradiční soutěže ve Stolíně, opět za účasti polských hasičů, a v Horní Radechové, kde nás reprezentovalo družstvo mládeže a nevedlo si nejhůře.

V průběhu roku naše jednotka vyjela celkem k 29 událostem, z toho 8x k požáru, 17x k technické pomoci a dále potom 1x k ropné havárii, 1x k čerpání vody,1x k snosu pacienta a 1x k planému poplachu. Největší z požárů byly požár městského domu v Hronově a požáry rodinných domků ve Rtyni. Během roku se uskutečnila 3 námětová cvičení. Nejrozsáhlejší bylo v Náchodě na nádraží ČD ve spolupráci s Policií i Záchrannou službou, další proběhla v našem městě v Zábrodí a v podniku Saar Gummi Czech. Celkově jsme odsloužili při výjezdech a cvičeních 1876 hodin.

Po celý rok jsme pracovali s naší mládeží, plán akcí je každoročně stejný. Po zimní přípravě v tělocvičně jsme se opět zúčastnili soutěží v Šonově a Nízké Srbské. Letos se nám nezvykle dobře vydařila soutěž v Srbské, kde se naše družstvo umístilo na 6. místě. Při slušném umístění v soutěži na Bohdašíně jsme měli šanci kvalifikace na okresní kolo. Tolik očekávaná soutěž se uskutečnila v sobotu 5. května za velmi nepříznivého počasí. Od samého začátku se našim mladým hasičům dařilo a když zvládli i disciplínu útoku s vodou za 37,2 s, zdál se být postup reálným. Dlouhé byly minuty počítání ze strany rozhodčích, ale výsledné 11. místo našim mladým skutečně stačilo na postup do okresního kola.

Okresní kolo se uskutečnilo na konci května v Josefově u Jaroměře a trvalo 2 dny. Přestože jsme byli nováčky a s takovou soutěží jsme doposud neměli zkušenosti, bylo výsledné 11. místo v okrese pro celé družstvo úspěchem.

Po prázdninách jsme navíc získali pěkné umístění v Hronovském poháru, kde jsme se zúčastnili s třemi hlídkami a nejlepší skončila na 2. místě a soutěže v Mezilesí, kde se pěkně umístila M. Fléglová ve štafetě na 60 metrů. Na podzim vedoucí pro některé žáky naplánovali návštěvu výstavy PYROS v Brně. Závěr roku byl ve znamení neplánovaného víkendového pobytu na horách spolu se členy MH Radvanice a jejich vedoucími a poslední akce, tradičního trojboje ve Rtyni.