Historie sboru - rok 2010

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci za rok 2010

Rok 2010 jsme zahájili výroční schůzí konanou 15. ledna, které se kromě zástupců města a několika sborů zúčastnila i delegace přátel z polského Stolce. Na tomto setkání jsme po vyslechnutí zpráv starosty, velitele a vedoucích mládeže také schválili program naší celoroční činnosti. Zavázali jsme se nadále udržovat a případně rozšiřovat spolupráci s partnerskými sbory.

Stále se nám nedaří získat osobní kontakty na současné vedení hasičského sboru v Küsnachtu, přesto jsme byli rádi za přítomnost několika členů hasičů v delegaci, která naše město navštívila v loňském roce. Po celou dobu jejich návštěvy hosty doprovázel velitel našeho sboru a další členové jako řidiči měli možnost být s nimi v úzkém kontaktu. Měli tak možnost pohovořit a seznámit se s činností a technickým vybavením jejich a naší jednotky.

Velmi dobře a perspektivně se nám rozvíjí spolupráce s kolegy z polského Stolce. V loňském roce nespočívala pouze v osobních návštěvách, ale především se podařilo uskutečnit první společné setkání mladých hasičů obou sborů na naší chatě v Krkonoších. První nástin možnosti uskutečnění této akce padl na Valné hromadě ve Stolci 26. února. Od tohoto dne následovalo vybrání vhodného termínu, promyšlení programu pro děti i doprovod, zajištění dopravy, stravování a další detaily. Následně se uskutečnila společná schůzka organizátorů u nás v Kostelci spojená s návštěvou sboru ve Stolíně, kdy jsme se již domluvili na konkrétních bodech programu. Samotné 4-denní setkání se uskutečnilo poslední srpnové dny. I když nás po celou dobu pobytu trápilo špatné počasí, podařilo se nám společnými silami celý plánovaný program uskutečnit včetně výstupu na Sněžku. Hlavním přínosem této akce však bylo navázání osobních kontaktů mezi našimi mladými členy a překonání jazykové bariéry. Ze strany polských přátel bylo toto setkání hodnoceno velice dobře a vzešel příslib uskutečnění podobného setkání i na polské straně.

Nadále dobré vztahy máme i s hasiči z Radvanic, kteří mají přes soutěže mladých hasičů více možností kontaktů na kolegy ze Stolína než s námi, ale víme o sobě a určitě se navštívíme při oslavách výročí sborů. Tolik bod o naší spolupráci s partnerskými sbory.

Dalším bodem našeho schváleného programu bylo uspořádání 2 společenských akcí pro naše členy a jejich rodinné příslušníky.

Na konci června jsme podruhé vyrazili na cyklovýlet po blízkém okolí. Starosta sboru předem připravil 2 varianty trasy s ohledem na možné počasí a náročnost pro účastníky více i méně fyzicky zdatné. Od zbrojnice vyjelo za krásného slunného počasí 24 účastníků všech věkových kategorií ve směru na Kramolnu a Náchod. Jeli jsme převážně po lesních cestách mimo silniční dopravu nebo po cyklostezkách a na trase byly plánované 2 občerstvovací zastávky. První zastavení bylo na koupališti v Náchodě, kde se mnozí posilnili nějakým tím nápojem, jiní i poobědovali či si dali pohár. Trasa dále pokračovala přes Radechové na Špinku, kde jsme společně se soutěžním družstvem poseděli u stánků s občerstvením. Po ujetí celkové trasy v délce 23 kilometrů se všichni zdrávi navrátili domů.

Druhou akcí bylo tradiční setkání s Mikulášem a jeho doprovodem, které se konalo 5. prosince v naší společenské místnosti za účasti asi 60 návštěvníků z řad členů a jejich rodin, ale i široké veřejnosti. Jako v letech předešlých nám Mikuláše zajistil p. Mýl s rodinou, opět nechyběly slzičky a „strach“ ze zlého čerta, ale i mnoho básniček, takže děti s rodiči strávili příjemné chvíle plné her a dobré nálady.

Kromě těchto akcí jsme se zúčastnili i dalších společenských událostí ve městě. Jako každý rok jsme organizačně pomáhali pořadatelům velikonočního setkání žáků a klientů stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol nejen z královéhradeckého kraje. Pořadatelem této akce bylo Občanské sdružení Sluníčko pod vedením PaedDr. Jany Hartmanové. Dále jsme se zúčastnili dětského dne pořádaného MKS s ukázkou vybavení našich zásahových vozů a jako každý rok jsme asistovali na křižovatkách při průjezdu cyklistů významného závodu Sudety tour, který pořádá Redpoint Teplice n. Metují. Společenskými akcemi lze nazvat i 2 svatby našich členů, které se v loňském roce uskutečnily a při kterých naši členové měli připravený doprovodný program.

Druhou sobotu v září jsme splnili další bod našeho programu, uspořádali jsme hasičskou soutěž v rámci Primátorské ligy za účasti 18 družstev mužů a 9 družstev žen. Této soutěži tentokrát přálo počasí a tak byla vcelku pěkná účast i diváků. Jako v minulých letech jsme zajistili bohaté pohoštění a občerstvení pro všechny soutěžící i diváky.

Dalšími akcemi našeho sboru a především členů jednotky byla dvoudenní účast na mezinárodních závodech záchranářů Rozkoš rescue a účast na kurzu práce ve výškách, které se konalo u Jilemnice. Na žádost TJ a jejího oddílu národní házené jsme provedli pokácení asi 20 vzrostlých lip, které již byli v mnoha případech pro svůj stav nebezpečnými a získané dřevo jsme odvezli na naši chatu pro potřeby topení. V loňském roce nás a především občany trápilo počasí. Začátek roku byl ve znamení velkých přívalů sněhu, se kterým si mnohdy nevěděla rady ani technika. Co nezvládá technika, to pořídí pracovité ruce. Hasiči všech sborů města se zapojili do odklízení sněhu především ze střech vyšších budov, které pod město spadají (školy, zdravotní středisko, kino, Severografie aj.), ale pomohli jsme i zájemcům z řad veřejnosti. V létě pak část republiky postihly ničivé povodně, především oblast Liberecka a severu Čech. Město Červený Kostelec zareagovalo na tuto situaci velice rychle a poslalo do obce Višňová 2 humanitární zásilky, které odvezli zástupci MěÚ s našimi členy hasičským dopravním vozem VW. Zároveň byla zorganizována přítomnost 2 pracovních skupin z řad členů SDH Lhota, Horní Kostelec a našeho sboru, které vyjely do postižené oblasti pomoci s odklízením škod.

Závěrem výčtu našich aktivit nelze se nezmínit o akci, která je z Vašeho nynějšího pohledu nepřehlédnutelná. Na počátku října jsme společně s městem uskutečnili plánovanou fasádu na boční stěně zbrojnice a následně jsme se pustili do kompletní rekonstrukce naší kuchyně a následné úpravy se dočkala i společenská místnost. Dřívější bílé stěny a strohá výbava kuchyně byly nahrazeny veselejšími barvami a novým vybavením, které jak doufáme je pro všechny příjemným zpestřením a pro obsluhu potřebné. Z důvodu prodloužení těchto úprav jsme nestihli uspořádat tradiční turnaj ve stolním tenise, který však uskutečníme v blízkém náhradním termínu. Přesto se po celý loňský rok sportovalo. Již třetím rokem chodíme týden co týden do sportovní haly a hrajeme hodinku sálovou kopanou. Chodí nás kolem 12 až 15 a dáváme si do těla, mladí i ti starší. Druhým rokem náš sbor reprezentuje družstvo v kuželkách na turnaji neregistrovaných a nevede se nám špatně, všichni členové družstva výrazně zlepšili své osobní výkony. Tyto sportovní aktivity si platíme sami, nečerpají naši pokladnu.

Činnost JPO II

V další části Vás seznámíme s činností naší výjezdové jednotky sboru za rok 2010, která byla opět bohatá na akce.

Jednotka zahájila rok 2010 hned 1. ledna technickou pomocí v ulici Souběžná, kde na žádost majitele a za asistence městské policie otevřela byt. To byl první, ale určitě ne poslední výjezd jednotky. K prvnímu požáru vyjela jednotka až 22. května do Lhoty, ulice Na výsluní, kde u rybníčku Benešák hořel přístřešek „bezdomovců“. Pravděpodobně jej někdo zapálil, aby se zde podobná individua nesetkávala. Příjezdová cesta i louka byly silně podmáčené, proto měla jednotka problémy s příjezdem až k místu požáru. Toto byl první z 8 výjezdů k požáru, za zmínku stojí ještě požár hospodářského stavení v Horním Kostelci. Dále naše výjezdová jednotka zasahovala u 31 technických pomocí a 14 dopravních nehod, za zmínku stojí střet traktoru a osobního vlaku na přejezdu ve Lhotě. Celkem za rok 53 výjezdů bez drobných akcí jako čištění odpadů a kanalizací, čištění vozovky od bláta apod..

V lednu celou republiku postihlo silné sněžení a i v našem městě přidělalo občanům mnoho práce. Na žádost starosty města všechny sbory vyslaly své členy na pomoc s úklidem sněhu převážně ze střech městských budov, ale pomoci se dočkali i občané, kteří si o ni požádali. V lednu se výjezdové družstvo zúčastnilo jednodenní stáže na HZS ve Velkém Poříčí. Všichni si splnili požadavky pro práci s dýchací technikou zakončené pobytem v polygonu. Čtyřčlenné družstvo se zapojilo do výjezdů s profesionály, nejprve na úklid sněhu ze střech výškových budov v Polici a Bukavicích, později ještě vyjelo na spadlý strom u Řešetovy Lhoty. V únoru se uskutečnila některá školení pro členy sboru a členy výjezdové jednotky. Nejprve školení první pomoci u nás ve zbrojnici (též účast městské policie), potom kurzu práce ve výškách a nad vodou (též Stolín a Lhota). V dubnu proběhla na Rozkoši dvoudenní soutěž záchranářských družstev, při které jsme organizátorům pomáhali zajišťovat stanoviště s dopravními nehodami nebo stanoviště záchrany tonoucího s nutností slanění. V březnu a dubnu proběhl výcvik s motorovou pilou. Na žádost TJ - oddílu národní házené jsme získali zakázku na pokácení 20 ks vzrostlých lip okolo jejich hřiště. Počasí této akci vůbec nepřálo, protože stále chumelilo a teploty byly slabě nad nulou. I přes tyto podmínky jsme celou akci (pokácení, rozřezání a odvoz) zvládli ve slíbením termínu.

V srpnu zasáhli sever naší republiky veliké povodně, nejvíce zasaženo bylo Liberecko. Město Červený Kostelec společně s naším sborem rychle zareagovaly na výzvu postižených obcí a přes KOPIS, který organizoval tuto pomoc, jsme zasahovali ve Višňové. Nejprve vyjelo naše DA plně naložené materiálem první pomoci, po 3 dnech vyjely 2 pracovní skupiny složené z hasičů Lhoty, Horního Kostelce a našeho sboru. Po celou dobu prováděli práci fyzicky i psychicky náročnou, která byla místními občany vítána. Následně město vypravilo ještě druhou várku pomoci, do které přispěli firmy Saargumy MG Italy a i občané našeho města potřebnou technikou. V listopadu se naši členové zúčastnili školení první pomoci a vyprošťování zraněných osob při dopravních nehodách, které se konalo na HZS Hradec Králové. 3Kolení mělo část teoretickou, která proběhla v učebně, ale i tu potřebnou praktickou rozstříháním nového vozu Škoda Superb.

Tolik stručný výčet akcí naší výjezdové jednotky pro město,občany a širokou veřejnost.

Činnost mladých hasičů

Rok 2010 byl pro nás rokem historicky nejúspěšnějším.Po mnoha letech jsme neměli obsaženou kategorii starších žáků. A tak jsme veškerou péči upnuli k mladším žákům.

Již první lednová soutěž v Broumově přinesla velice pěkné 3.místo. Na další soutěži v České Metuji jsme skončili na 2.místě.

V březnu se soutěže nekonaly, a tak jsme se zúčastnili plnění odznaků odbornosti na Bohdašíně. A někteří se zapojili do soutěže PO očima dětí.To je kreslířská a literární soutěž. Nejlepší práce jsme poslali do vyššího kola na okresní sdružení.

A přišlo jaro a s ním znovu soutěže. Na branném závodě v Rožnově jsme skončili třetí. Další soutěží byl závod požární všestrannosti v Nahořanech. Zde jsme v konkurenci dvaceti pěti hlídek vybojovali vynikající 3.místo. Potom nás čekala soutěž CTIF v Bělovsi na Memoriálu Jirky Beka. Tady se nám tolik nedařilo a skončili jsme na šestém místě. A následovaly technické disciplíny.V Nízké Srbské jsme jako první měli požární útok a v něm jsme byli třetí, vynikající start do soutěžního dopoledne. Ale již štafeta 4x60m nás poslala z nadoblačných výšin do propadla hasičských dějin. Oba pokusy byly neplatné a tím pádem jsme se ocitli na konci soutěžního pole. Tento nelichotivý výsledek jsme potvrdili 11. místem ve štafetě dvojic. Výsledné umístění bylo 11. místo ze šestnácti startujících družstev.

Reputaci jsme si jeli napravit na Bohdašín. Obě štafety jsme měli na třetím místě. Následoval požární útok, který nám měl zabezpečit místo na bedně. A ono nic! Neplatný pokus nám přinesl celkové 6.místo. Ale i toto umístění nám stačilo na postup na okresní kolo hry Plamen. Na okresním kole naše družstvo doplnili dva členové ze Stolína .Hra Plamen se sestává z pěti disciplín. Štafeta 4x60m, štafeta CTIF, požární útok CTIF, štafeta dvojic a požární útok.Ve všech disciplínách se nám velice dařilo a výsledkem bylo vítězství a tedy neočekávané první místo na okrese. Dostali jsme překrásný pohár a každý velikou zlatou medaili. Prostě super výkon a super pocit.

Další soutěž byly šedesátky na Bezděkově. Krásné druhé místo. Poslední soutěž před prázdninami byl pohár v Bohuslavicích a šesté místo. Po prázdninách přešla většina mladších do kategorie starších. Což pro nás byla škoda, jelikož před námi byly ještě tři soutěže. V Hronově a v Jaroměři jsme se nezúčastnili, ale v Mezilesí skončilo naše nově se rodící mladší družstvo na vynikajícím 6.místě. Toto šesté místo nakonec rozhodovalo v konečném ročním umístění.

Celoroční hra Plamen se skládá ze tří samostatně hodnocených soutěží. Je to Pohár OORM Náchod, Aktivita a Pohár starosty OSH Náchod.

Do této soutěže bylo v roce 2010 přihlášeno 26 kolektivů.

V Poháru OORM Náchod jsme byli PRVNÍ, v Aktivitě jsme se umístili na 3.místě. V Poháru starosty OSH jsme získali stejně bodů jako Jasenná a Nahořany. Protože jsme se dvou soutěží nezúčastnili, v konečném pořadí jsme skončili na 3.místě.

Vynikající rok pro mladší kategorii.

Starší začali naplno pracovat až na podzim a nevedli si také špatně.V Jaroměři 3. a 8.místo .V Hronově výborné 2. místo a v Mezilesí 5. místo.

Kolektiv se zúžil na 18 dětí , šest mladších a dvanáct starších. Ale kvalita vzrostla. Kromě soutěží Hry Plamen jsme se účastnili i jiných aktivit.

Pravidelně jezdíme na hory. Zde trénujeme, píšeme různé testy a plníme si odbornosti v rámci Plamene. V srpnu jsme měli na naší chatě mezinárodní družbu s mladými hasiči z Polska. Po počáteční trémě a strachu z jazykové bariéry, jsme se všichni včetně vedoucích rozpovídali a osmělili se natolik, že chvílemi nebylo poznat kdo je česky nebo polsky mluvící. Nejvíce her vymyslela Zoša. Ona jako učitelka ze školky to s námi uměla nejlépe. Těch pár dní uteklo jako voda a my jsme se museli rozloučit. Doufáme,že se takové setkání bude zase opakovat.

Také jsme navštívili HZS v Trutnově. Podívali jsme se jak pracují a jaké mají zázemí profíci.

S mládeží pracují jako vedoucí Josef Záliš,Jakub Vítek a Veronika Zezulková.

Dále nám vypomáhají manželé Semerákovi, Radek Ságner, Luboš Pfeiffer a Tomáš Karásek.

Chata "U sv. Floriána" Horní Malá Úpa

Naše rekreační zařízení v Horní Malé Úpě spolehlivě funguje a mnoha našim členům i zájemcům z řad veřejnosti přináší chvíle klidu a odpočinku. To však znamená nemalé úsilí a mnoho odpracovaných hodin, které jeho údržbě musíme věnovat. Navíc zprovozněním nové sjezdovky přímo na Pomezkách se zvýšil zájem o naši chatu i v zimním období.

V loňském roce nejvíce času bylo našimi členy věnováno pořízení dřeva na topení (od pokácení přes dopravu až po uložení do kolny). Dalšími akcemi bylo přesunutí vodárny do prostorů sušárny, usazení nové kuchyňské linky, zateplení přívodu vody v kolně atd. Instalování satelitu zvýšila komfort pobytu na chatě. Mnoho hodin bylo věnováno běžné údržbě, předávání chaty, sečení trávy aj. Celkem bylo za rok 2010 odpracováno 1680 hodin.