Historie sboru - rok 2000

Na valné hromadě, která se uskutečnila 15. ledna ve společenské místnosti SDH Stolín, jsme se společně s přítomnými hosty a zástupci sborů sešli nejenom k vyhodnocení předcházejícího roku, ale také proto, abychom se společně s partnerkami pobavili při hudbě a tanci za doprovodu Vogela Rudolfa. V průběhu valné hromady proběhly řádné volby, které potvrdily stejné složení výboru, pouze na místo jednatele byl zvolen Pfeiffer Luboš st. za Wagnera Michala. Při této příležitosti měli všichni přítomní možnost si prohlédnout náš nový dopravní vůz, který zajišťoval dopravu do Stolína . Zakoupení tohoto vozu, jediného toho druhu v republice, umožnil finanční dar od přátel z Kusnachtu.

V březnu se opět v našem kraji po dlouhodobých a prudkých deštích vylila voda z toků. Již ve čtvrtek, 9. března, zaplavila večer voda Labe značnou část Jaroměře, město bylo navíc bez proudu. Přestože jsme vyjeli s osvětlovacím agregátem a motorovou pilou, pomoc nebyla možná. Teprve v sobotu po opadnutí vody mohlo celkem 33 hasičů z Červeného Kostelce, Stolína, Lhoty a ELITEXU vyrazit pomoci občanům s odstraňováním škod. Pracovali jsme celý den a čerpali vodu z domů na sídlišti, z budovy divadla a dalších objektů. Večer se někteří z nás se svými partnerkami zúčastnili společenského hasičského plesu v Havlovicích na pozvání místní organizace, to však nezabránilo pokračování záchranných prací ještě po celou neděli. Při povodni se poprvé uplatnil náš nový dopravní vůz, dále cisterna CAS 25, dvě stříkačky PS 8 a jedna PS 12. Vedení města Jaroměře po odstranění škod předalo na slavnostním setkání zástupců zúčastněných sborů našim členům písemné poděkování.

V dalších měsících probíhaly tradiční činnosti, tj. péče o techniku, úklid prostor zbrojnice a jejího okolí, školili se velitelé i strojníci. Pro členy a jejich rodinné příslušníky jsme připravili posezení v lomečku u Lhoty spojené s opékáním selátka a poslechem harmoniky za pomoci místních členů sboru. Další akcí byl opět tajný výlet, který pořadatel Pfeiffer st. směroval na Semilsko. Pěkná příroda, bohatý celodenní program i závěrečné posezení při hudbě v Batňovicích spolu s hasiči ze Stolína, to vše zanechalo v účastnících příjemné zážitky.

Po sportovní stránce jsme se zúčastnili soutěže na Žernově, která se našemu družstvu nevydařila. Další soutěží našeho družstva byl 1. ročník „Memoriálu J. Paťavy“ v Radvanicích. Tato soutěž se skládá z několika netradičních disciplín, které jsme nemohli předem nacvičovat. Neznámou byla přeprava raněného po vodě v nafukovacím člunu nebo útok s vodou za naprosté tmy přes překážky a osvětlenými terči. Dvě naše družstva se zúčastnila soutěže ve Stolíně, kde jsme zase my přivítali kamarády z Radvanic a fandili jim při vedení útoku do nezvykle ostré zatáčky.

Na začátku měsíce října se uskutečnilo velké námětové cvičení všech sborů okrsku v areálu firmy Elitex, kterého se zúčastnilo více než 100 hasičů. Cílem cvičení byla koordinace všech zainteresovaných složek při dálkové dopravě vody.

V říjnu navštívili starosta sboru Ságner, velitel sboru Šváb, spolu se starostou města ing. Hanušem partnerské město Zabkowice-Slaskie s přáním dohodnout spolupráci mezi hasičskými sbory obou měst. Delegaci přivítali představitelé města i profesionálních hasičů a v základních bodech byla domluvena forma naší spolupráce podle představ obou stran. Za měsíc, 17. listopadu, jsme měli možnost přivítat delegaci polských přátel s rodinnými příslušníky v našem městě. Po přivítání místostarostou města p. Cejnarem a po prohlídce zbrojnic Lhoty a Stolína jsme hostům ukázali naši chatu na horách, která by se v budoucnosti mohla stát místem setkání i naší mládeže s polskými kamarády. Po návratu do zbrojnice pokračoval večer společným posezením při hudbě.

Na závěr shrnutí výjezdové činnosti: celkem 40 výjezdů, z toho k 4 požárům.

I v roce 2000 bylo věnováno mnoho hodin práci s mládeží. Rok jsme zahájili tradičním pobytem na lyžích, ale tentokrát na pozvání přátel z Radvanic, kteří pro vedoucí i mládež připravili bohatý třídenní program. V Radvanicích jsme se v dalších měsících připravovali společně s jejich mládeží na tradiční soutěže v rámci hry Plamen. Opět jako v předcházejícím roce výsledky v prvních dvou soutěžích byly zklamáním pro vedoucí, protože neodpovídaly náročnosti přípravy. Znovu zlepšil dojem výsledek na Bohdašíně, kde jsme se umístili na 13. místě. Po prázdninách přišlo 6 nových tváří a my jsme se poprvé zúčastnili soutěže tříčlenných hlídek v Hronově. Pro všechna zúčastněná družstva byla tato soutěž novou a neznámou. Všechny disciplíny naše 3 družstva zvládla bez problému a tomu odpovídalo umístění na 3., 7. a 8. místě z téměř 30 přítomných hlídek. Na závěr roku jsme opět navštívili soutěž ve Rtyni s celkovým umístěním na 11. místě.