Historie sboru - rok 2008

Výroční zpráva SDH Červený Kostelec za rok 2008

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

jsem rád, že Vás mohu přivítat na 134. Valné hromadě našeho sboru. Sešli jsme se zde, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulý rok. Jaký byl vstup do roku 2008? Pro mnohé byl rokem očekávání věcí převratných z pohledu historie státu a magické osmičky na konci, pro jiné byl rokem vlastních předsevzetí, která si na začátku roku klademe, abychom je následně neplnili. My jsme si své úkoly na celý rok schválili na Valné hromadě ze dne 11. ledna a bylo jen na nás, jak se s jejich plněním vypořádáme. Naši Valnou hromadu navštívili i naši přátelé z partnerského sboru z Radvanic a dále početná skupina hasičů z polského Stolce v čele se starostou Janusem Blicharski, kteří nás přijeli nejen pozdravit, ale přivezli pro mnohé z nás dárky a pozornosti. Této Valné hromady se samozřejmě zúčastnili i další hosté: zástupci HZS, OSH a MěÚ. Po ukončení schůze jsme společně povečeřeli a následně poseděli s přáteli a manželkami při reprodukované hudbě.

Po třech týdnech, 1. února, vyjela 6-tičlenná delegace našeho sboru na Valnou hromadu našich přátel ve Stolci. Vyjeli jsme s dostatečným časovým předstihem, abychom přijeli včas, ale vinou špatného počasí a viditelnosti jsme nesprávně odbočili v Brasowicích a přijeli jsme až do Zabkowic. Než jsme byli správně nasměrováni na Stolec, nabrali jsme časovou ztrátu a začátek schůze jsme nestihli. Po společné schůzi jsme poseděli v místním společenském sále, kde bylo připraveno pohoštění připravené manželkami hasičů a následovala volná zábava opět při reprodukované hudbě. Při této příležitosti jsme poděkovali manželkám našich přátel a předali jim květiny, členům sboru byli předány dary od starosty města i našich členů.

Začátek března byl ve znamení mocné přírody. Hned v sobotu 1. března se připomněla sestra Kyrilla z roku 2007 – vichřice Emma. Přestože předpovědi počasí nás ubezpečovaly, že její síla nebude tak veliká, škody především na elektrických rozvodech byly veliké. V našem městě jsme příliš í škod nezaznamenali, pouze padlé stromy v ulicích Náchodská, V zahradách a u Občiny. Smutná zpráva přišla den následující. Spadlý strom opět strhl a vážně poškodil Boušínskou lávku. V pondělí 3. března se sešel krizový štáb, který rozhodl o odstranění torza mostu. Pro zvýšený průtok vody byl poškozený most stržen a vytažen za asistence našich členů v sobotu 15. března, do té doby jsme prováděli dozor, aby most a naplaveniny nezablokovaly koryto řeky.

22. března jsme se rozloučili se zesnulým bratrem Vladimírem Rouskem, který do té doby pracoval ve sboru jako kronikář. Vedení kroniky v elektronické podobě prozatím převzal starosta sboru a je k nahlédnutí na našich webových stránkách.

11. dubna se konalo v Hronově setkání starostů sborů okresu. Na tomto shromáždění převzal náš člen Josef Záliš z rukou zástupců OSH a hostů Medaily za výchovu a vzdělání, kterou byla oceněna jeho dlouhodobá a poctivá práce s mládeží. Dále společně se Zdeňkem Pinkavou ml. převzali Pamětní medaily k 35. výročí hry Plamen.

15. května několik našich členů navštívilo výstavu PYROS v Brně, kde si prohlédli nejnovější hasičskou techniku a přivezli prospekty pomůcek, které mohou vylepšit naši zásahovou techniku.

31. května jsme zajistili pomoc organizátorům cyklistického závodu Sudety tour. Naše pomoc spočívala v dozoru křižovatky v Horním Kostelci od Kravčiny směrem na Rtyni. Byli jsme vybaveni k první pomoci v případě pádu některého z cyklistů, ale především jsme zajišťovali hladký průjezd křižovatkou.

Na počátku června nás zradila technika, konkrétně naše cisterna z roku 1985. Závada na čerpadle způsobila její vyřazení z výjezdové techniky. Pro zajištění naší výjezdové činnosti jsme prostřednictvím starosty města požádali HZS o pomoc spočívající v zapůjčení jiné cisterny. Doufáme v brzké získání cisterny nové, která tyto problémy vyřeší. Dále probíhali práce na úpravě technického vozidla VW, které jsme získali od cizinecké policie. Toto vozidlo bylo postupně skupinou našich členů přestavěno na technický zásahový vůz určený především k výjezdům na dopravní nehody, je vybaven rozpínací a střihací technikou a prostředky zdravotní první pomoci. Toto vozidlo se poprvé představilo veřejnosti při oslavách 130 let činnosti hasičů na Žernově.

V pátek 6. června jsme pod vedením velitele Petra Nejmana připravili pro žáky Základní školy ve Lhotě ukázkové dopoledne. Společně se členy HZS a ZZS byl připraven program plný ukázek hašení, slaňování a zásahu při dopravní nehodě spojený s vyproštěním zraněné osoby, poskytnutím první pomoci a následným transportem sanitou. Program se všem přítomným líbil a byl přijat s nadšením.

Asi tříhodinový program jsme připravili též pro žáky a učitele Speciální školy v Červeném Kostelci. Žáci si prohlédli naši výjezdovou techniku a poté se rozdělili do skupinek, které si zkoušely jednotlivé disciplíny ze soutěží mladých hasičů. Závěrem jsme předvedli krátkou ukázku užití techniky.

Hned druhý den 7. června vyjelo naše soutěžní družstvo pod vedením Petra Švába na soutěž do polského Tarnowa. Soutěžilo se ve štafetě a útoku s vodou. Obě disciplíny naši hasiči zvládli velmi dobře a za předvedený výkon byli odměněni nejen potleskem přítomných diváků, ale i pohárem.

O týden později 14. června jsme se zúčastnili hasičské soutěže při příležitosti Setkání Kostelců v Kostelci, které pořádal Kostelec nad Orlicí. Soutěž probíhala v pěkném a novém areálu sportu za účasti 15 družstev. Naše družstvo bylo složeno z hasičů všech generací a všichni našli své uplatnění. Jediné, co nás zaskočilo, byl netradiční start odpalováním softbalových míčků z automatu, to jsme neměli nacvičené. Celkové umístění nebylo rozhodující, hlavní byla reprezentace města.

O prázdninách 7. července jsme byli požádáni o pomoc při organizaci závodu automobilů do vrchu – Hronovský kopec 2008. Celkem 11 našich členů po celý sobotní den zajišťovalo bezpečnost jezdců a mnohdy neukázněných diváků. Přítomno bylo i naše technické vozidlo s posádkou. Za naši dobrou a kvalitní službu jsme do pokladny sboru získali slušnou finanční hotovost.

Na sobotu 13. září jsme měli naplánované oslavy 135 let činnosti našeho sboru. Termín oslav byl určen již na jaře, protože jsme jako součást programu měli hasičskou soutěž pořádanou v rámci Primátor ligy. Oslavy proběhly za pěkného, ale značně chladného počasí v prostorách zbrojnice a pod kotelnou. Dopoledne vystoupil Swing sextet a pro malé děti byly připraveny zábavné a sportovní disciplíny na louce nad kotelnou. V 11 hodin byla zahájena hasičská soutěž za účasti 17 družstev mužů a 9 družstev žen. V odpoledním programu byla vystavena hasičská technika pro veřejnost a představeno naše technické auto. Bohužel nám na poslední chvíli vypadla z programu ukázka modelářů. Večer jsme zakončili posezením ve zbrojnici při živé hudbě. Těchto oslav se zúčastnili přátelé ze Stolce a dále zástupci města, okolních sborů, HZS a OSH.

V září se delegace našich členů zúčastnila pohřbu Hynka Středy, který sice nebyl členem našeho sboru, ale účastnil se brigád na naší chatě a tak patřil i do našeho kolektivu. Dne 21. října jsme se rozloučili s naším dalším kolegou Jaroslavem Kasnarem, který nečekaně rychle podlehl své vážné nemoci.

Ve středu 12. listopadu se v Přibyslavi konalo slavnostní předávání titulu Zasloužilý hasič. Z našeho sboru si toto ocenění vyzvedl br. Jiří Čepelka, který jej získal za svoji dlouholetou příkladnou práci pro sbor a za práci starosty sboru. Součástí slavnostního programu bylo i předání Medailí za záchranu života, kterou převzal starosta sboru za nalezení a tím záchranu života malého 3-letého chlapce, který byl 5 hodin pohřešován v září roku 2007. Následně byl br. Jiří Čepelka oceněn i starostou města p. Mědílkem v obřadní síni MěÚ.

V sobotu 15. listopadu jsme uspořádali pro naše členy a manželky společenské posezení ve zbrojnici s večeří a následnou volnou zábavou s tancem. Večeři zajistili sami hasiči a byl to pohled nezvyklý na chlapy, kteří připravují 4 druhy salátů a pečené kuře. Účast téměř 60 přítomných byla potvrzením, že náš kolektiv se umí pobavit a je závazkem uspořádání podobné akce i v roce letošním.

V sobotu 29. listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise za rekordní účasti 20 hráčů. Turnaje se zúčastnili hasiči ze Stolce a dalších 4 sborů okrsku. Tato akce má své příznivce, kteří si pravidelně přijdou zahrát, za zmínku určitě stojí účast Oty Středy ze Stolína, který ve svých letech prohání hráče o generaci mladší. Konečně jsme se dočkali okamžiku, kdy zástupce SDH Lhota Jozef Ligač potřetí v řadě tento turnaj vyhrál a putovní pohár již zůstává natrvalo jeho.

Poslední akcí loňského roku bylo setkání dětí a jejich rodičů s Mikulášem a jeho družinou. Toto se uskutečnilo 5. prosince ve zbrojnici. Čekání na Mikuláše si děti krátili soutěžemi, které připravili mladí hasiči a diskotékou, kterou zajistil Petr Streubel. O půl šesté večer dorazil Mikuláš, setkání s ním doprovázeli nejprve slzičky malých dětí, ale vše zakončily básničky a následně dárky. Překvapil nás zájem ze strany veřejnosti, společenská místnost byla úplně zaplněna. Po celou dobu jsme zajišťovali i občerstvení, pro děti zdarma.

A je tu konec roku 2008. Po celý rok jsme mladí i starší pravidelně navštěvovali sportovní halu, kde jsme hráli fotbálek. Poslední utkání jsme sehráli na Silvestra dopoledne pod dohledem manželek. Po utkání jsme chvilku poseděli a poté jsme se rozešli domů k rodinným oslavám.

V průběhu roku jsme uspořádali jednu dvoudenní brigádu na naší chatě, které se zúčastnilo 12 členů. Kromě této brigády se konaly další akce na chatě, zajištěním dříví počínaje, tak neustálou údržbou budovy konče. V letošním roce nás čeká rozsáhlá a finančně náročná akce řešící odpadní vody.

Tolik výčet našich aktivit za uplynulý rok. Porovnáme –li jejich počet s naším závazkem –schváleným plánem práce, můžeme konstatovat, že jsme po celý rok pracovali dobře. Pevně věřím, že letos to bude také tak.

Závěrem mé zprávy informace o počtu členů k 31.12.2008. Sbor eviduje 28 mladých hasičů a dorostenců, 62 dospělých činných hasičů (z toho 3 ženy). Celkový počet je 90 členů.

Z činnosti mladých hasičů za rok 2008

V našem sboru pracovalo družstvo mladších hasičů, starších hasičů a dorostenci. Vedoucími byli Josef Záliš a Jakub Vítek, v jejich práci jim pomáhaly instruktorky Veronika Zezulková, Iva Hůlková, Bára Hašková, Michaela Fléglová a Martina Olivová. V zimním období žáci trénovali v tělocvičně ZŠ, od jara do podzimu se všichni scházeli ve zbrojnici. Obě družstva žáků se zapojila v celostátní hasičské soutěži PLAMEN, ale účastnila se i soutěží pořádaných okolními sbory. Alespoň krátký výběr některých z nich: hasičský trojboj v Broumově s 6. místem starších, Stolínská uzlovka, uzlovka v Radvancích s 3. místem dvojice Zezulková a Hůlková, plnění odznaků velitel(cvičitel) na Bezděkově, branný závod v Rožnově – 6. místo starších, ZPV v Šonově s 11. místem, CTIF v Bělovsi, soutěž v Nízké Srbské, soutěž na Bohdašíně a 5. místo, okresní kolo v Náchodě a 6. místo, dorostenka Fléglová 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole, Stolínská zatáčka, soutěž v Jaroměři s 5. místem mladších a 4. místem starších, Hronovský pohár – 6. místo starších, ZPV v Mezilesí a Mikulášský trojboj ve Rtyni s 6. místem.

Kromě soutěží hasičských se děti zúčastnily soutěže PO očima dětí a 2 členky získaly věcnou cenu.

Na podzim se uskutečnilo soustředění mladých hasičů na naší chatě v Krkonoších.

Závěrem je třeba se ještě pochválit za umístění starších hasičů v celoroční hře Plamen, kde získali 4. místo v Poháru starosty OSH, 4. místo v Poháru OORM a 2. místo v celoroční aktivitě.

Poděkování si zaslouží nejen žáci sami, jejich vedoucí a instruktoři, ale i ostatní, kteří v práci s mládeží pomáhají.

Z činnosti JPO II.

Výjezdová jednotka našeho sboru zaznamenala za rok 2008 celkem 47 událostí, z toho bylo 15 dopravních nehod, 16 výjezdů k technické pomoci, 10 požárů, 3 úniky ropných látek a 3 výjezdy k popadaným stromům při větrné smršti.

Mimo tuto činnost se hasiči účastnili mnoha školení a cvičení, chodili pravidelně 1x týdně sportovat do městské haly. Pro žáky ZŠ Lhota a Speciální školy připravili ukázkové dopoledne.

Z hlediska technického vybavení nám byla zapůjčena nová cisterna CAS 25 Liaz, protože původní z roku 1985 dosloužila. Dále jsme upravili získané vozidlo VW Transportér na výjezdové technické vozidlo vybavené technikou pro vyprošťování osob při dopravních nehodách a vybavené přístroji a pomůckami pro první pomoc. Další z našich členů získali nové zásahové oblečení. Zakoupena byla nová elektrocentrála.