Historie sboru - rok 2019

Valná hromada SDH Červený Kostelec

První společenskou akcí tohoto roku byla již tradičně Valná hromada. Termín jejího konání byl předem stanoven na pátek 11. ledna. Termín to časově blízký s ohledem na naše první pondělní setkání až 7. ledna, takže jsme měli pouze 4 dny na přípravu programu a pohoštění. V úterý proběhly první nákupy, ve čtvrtek příprava tradičního bramborového salátu za účasti 6 členů a při tom jsme připravili stoly ve společenské místnosti. V pátek odpoledne už jen poslední nákupy pečiva a rychle domů se obléknout do slavnostního. Vše připraveno.

Slavnostní výroční schůze byla zahájena krátce po 18 hodině minutou ticha za zesnulé kamarády a přivítáním hostů. Navštívili nás starosta města ing. Rostislav Petrák, za HZS územní odbor Náchod ing. David Pouč, starosta OSH Ivan Krause, dále pak zástupce okrsku preventista Pepa Záliš ml., zástupci sborů Horního Kostelce, Lhoty a Stolína a nakonec kamarádi partnerských sborů z Radvanic a polského Stolce.

V rámci programu všichni přítomní vyslechli výroční zprávy za rok 2018 přednesené starostou sboru Radkem Ságnerem, za mládež Ondrou Vítem. Shlédli prezentaci činnosti výjezdové jednotky s ukázkami z výjezdů, kterou promítl velitel Petr Nejman. Po krátkých zprávách revizní a kontrolní komise a schválení plánu činností na rok 2019 byly předány věrnostní stužky celkem 10 členům. Následovala diskuze, ve které kromě pozdravů zástupců sborů informoval starosta města přítomné s činností vedení města spojenou s bezpečnostními opatřeními, finanční podporou JPO II. a plánovanou uzavírkou silnice přes Horní Kostelec. Zástupce HZS poděkoval za spolehlivost při zásazích, kterých bylo rekordních 173. Starosta OSH zhodnotil kladně naši dlouhodobou činnost a včasné plnění si povinností.

Po hodině byla Valná hromada starostou sboru ukončena. Následovala chvilka pro personál kuchyně, kteří připravili pohoštění bramborovým salátem a řízkem. Mnohým ani neslehlo a na stoly byly přinášeny chlebíčky a další pochutiny včetně občerstvení všeho druhu. Následovala kamarádská beseda u společného stolu, která skončila odjezdem hostů a rozchodem domů. To kolem 24 hodiny.

Valné hromady se zúčastnilo 34 řádných členů a 20 hostů.

Valná hromada SDH Radvanice 2019

Na základě pozvání od přátel z Radvanic vyjela dvoučlenná delegace našeho sboru navštívit Valnou hromadu našich kamarádů. Za poměrně drsných přírodních podmínek ( sníh a ledovka) vyjeli starosta a náměstek sboru překonat Jestřebí hory. Cesta nakonec byla poměrně dobře sjízdná ( na Trutnovsku zvláště) a na 17 hodinu jsme byli na místě.

Během hodinového programu jsme my přítomní vyslechli zprávy vedení sboru, především pak rozsáhlou zprávu vedoucí mládeže Julky Burdychové. Musíme přiznat, že práce s mládeží se v Radvanicích daří a i společenská činnost pro obec je rozsáhlá. Po programu následovalo pohoštění, kterým tentokrát nebyl tradiční gulášek, ale co jiného než bramborový salát a řízečky. Překvapila nás poměrná převaha hostů nad domácími členy, ale atmosféra byla příjemná. Naše „početná delegace“ po krátkém posezení a popovídání si se známými vyrazila zpět k domovu. Návrat již po 20 hodině.

Valná hromada okrsku 2019

Po týdnu, kdy jsme navštívili Radvanice, následovala okrsková Valná hromada ve Stolíně. Starosta okrsku Pepa Záliš st. Ve své pozvánce žádal účast 4 členů každého sboru. Jeho přání jsme splnili a tuto akci navštívili za náš sbor Šváb, Grim, Rudolf a Teichman. Starosta sboru jim připravil požadovanou zprávu o činnosti sboru za rok 2018, kterou v rámci diskuze přečetl Jirka Grim. Jako každá jiná výroční schůze i tato ve svém programu měla hodnotící zprávy vedení okrsku. Všichni přítomní tak byli informováni, že ne vše se vydařilo podle očekávání a to vyvolalo v jednu chvíli mezi přítomnými poměrně vypjatou konfrontaci názorů. Nakonec po uklidnění situace následovalo ukončení výroční schůze s podáváním pohoštění – Pavlišovský řízek.

Naši zástupci, aby „neurazili“ obsluhu kuchyně, řádně spořádali své porce a poměrně brzy se navrátili domů.

Společné posezení zástupců IZS 2019 (Státní policie, Městské policie a JPO II. město)

Již podruhé za poslední roky se v naší zbrojnici uskutečnilo společné setkání zástupců složek integrované pomoci našeho města. Toto setkání má význam z pohledu vzájemného poznání se jednotlivých členů, kteří se následně společně účastní akcí při záchraně životů či majetku občanů města. Celého podvečerního posezení se zúčastnili téměř všichni, kteří v danou chvíli neměli služební povinnosti. A o čem se hovořilo? Skutečně se probralo vše, hlavně pak vzpomínky na společné akce.

Pohoštění a občerstvení na tuto akci si zajistily všechny složky společně ze svých peněžních prostředků. Celý podvečer a večer proběhl za příjemné atmosféry.

Kostelecká uzlovka 2019

Již na podzim loňského roku přišli vedoucí mladých hasičů s myšlenkou uspořádat v Červeném Kostelci hasičskou soutěž. Tato představa nezanikla, ba naopak. Její realizace se od ledna stávala jistou. Jako vhodný termín se jevil březen, protože v tomto měsíci ještě nejsou žádné soutěže. Konečný termín konání byl stanoven na 16. března. Rozeslány byly pozvánky všem sborům okresu, zajištěny ceny pro soutěžící, zablokovány prostory sokolovny. Nakonec jsme si rozdělili úkoly k zajištění zdárného průběhu akce a nastalo očekávání.

V pátek večer první parta pořadatelů navezla do sokolovny veškerý soutěžní materiál, ozvučení a občerstvení. Připraveny byly stoly a židle pro účastníky a soutěžní prostory.

V sobotu od 8 hodiny ráno přijížděly k sokolovně hasičská i osobní auta, která přivážela soutěžící a jejich doprovod. Účastníci byli z celého okresu od Teplic nad Metují až po Velichovky nebo Hustiřany, celkem kolem 60 žáků a dorostenců. Krátce po 9 hodině nastoupili všichni k zahájení soutěže. Slavnostní přivítání si vzal na starost starosta města Ing. Rostislav Petrák, který popřál naší soutěži do dalších let pevné místo v kalendáři akcí pro mladé hasiče a soutěžícím hodně úspěchů. Následovala krátká prohlídka uspořádání jednotlivých disciplín a soutěž mohla začít.

Připravena byla stanoviště pro vázání 5 uzlů na čas a přesnost. Soutěžili jednotlivci i družstva v kategoriích mladších a starších žáků a dorostu. Každý soutěžící postupně uvázal zkracovačku, plochou spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici. Speciální disciplínou bylo vázání uzlů poslepu. Celá soutěž trvala více než 2 hodiny.

Velmi pěkných výsledků dosáhli domácí žáci. Družstvo vybojovalo 2. místo. Ve dvojicích zvítězili Matyáš Kaválek a Filip Mrkos před Vojtou Kinclem a Ondrou Balcarem. V jednotlivcích kategorie mladších zvítězila Tereza Vítková. V kategorii starších žáků byl na 2. místě Lukáš Bílý před sestrou Ivetou.

Po celou dobu soutěže fungovalo občerstvení a pohoštění. Kromě limonád a kávy byly nabízeny cukrovinky všeho druhu, párky, klobásy a tousty.

Po vyhlášení výsledků následovalo rychlé uklizení všech prostor sokolovny pro potřeby sportovního vyžití občanů města. Odvoz materiálu do zbrojnice a prvotní vyhodnocení akce. Na základě odezvy soutěžících a jejich doprovodu lze říci, že se soutěž vydařila a v roce 2020 najde znovu své příznivce. Poděkování patří všem, kteří se do organizace akce zapojili.

Výroční schůze OSP Stolec 2019

V pátek 22. března jsme na pozvání od kamarádů z polského Stolce vyjeli s naším DA na výroční schůzi místního sboru. Přes počáteční problémy se zajištěním účastníků ( mnozí měli odpolední směnu nebo byli mimo Kostelec ) se nakonec podařilo dát dohromady reprezentativní 6 – ti člennou skupinu.

Vyjeli jsme před půl 5 hodinou odpoledne za hezkého počasí, takže cesta proběhla bez problémů. Po příjezdu nás přivítali naši známí kamarádi. Samotná schůze proběhla v prostorách společenské místnosti sboru za přítomnosti starosty Zabkowic a dalších hostů z řad stražáků. Bylo nám poděkováno za naše aktivity, především pak za možnost pobytu mladých polských hasičů na naší chatě a prožité zimní radovánky. Za naši delegaci pozdravil přítomné starosta Radek Ságner. Po oficiální části schůze jsme se jako každoročně přesunuli do společenského sálu v prvním poschodí. Zde bylo připraveno pohoštění a občerstvení, tradičně připravované manželkami hasičů. Po společném přípitku následovala beseda mezi jednotlivými účastníky. Naše delegace se předem domluvila na brzkém odjezdu, protože někteří hned ráno nastupovali do práce. A jak jsme se domluvili, tak se i stalo. Po 21 hodině již za slabší účasti místních hasičů jsme poděkovali za pozvání a pohoštění. Na cestu jsme byli vybaveni nezbytnou lahvinkou poslední pomoci a hurá domů. Zajímavostí po cestě zpět byl okamžik, kdy jsme přijížděli k vozu policie s blikajícími majáky a důvodem jejich přítomnosti byl jelen ležící na silnici. Zda byl sražen nějakým autem nebo jen odpočíval nevíme, ale hrdě vztyčená hlava nesla skutečně bohatou výbavu.

Dík všem členům za účast a reprezentaci.

Společné posezení na chatě

Poslední společenskou akci do letošního roku, která se uskutečnila na naší chatě, bylo setkání partnerských párů jako forma poděkování našim partnerkám za toleranci našich aktivit v hasičině. To se uskutečnilo v roce 2016 a zúčastnilo se jej 6 párů. Programem tehdejšího víkendového pobytu bylo prožít společně čas posezením a vzpomínáním, výlety po okolí a kocháním se panoramaty na Krkonoše.

Až letos se objevila nabídka od skupiny našich členů zorganizovat podobnou akci a využít chatu k společnému setkání. Od samotného začátku příprav bylo jasné, že smysl tohoto setkání bude trochu odlišný. Vzpomínky ano. Prožití pěkného víkendu ano. Turistika ne. Manželky a partnerky už vůbec NE. S radostí byla přijata jejich žádost, aby mohly zůstat doma a v klidu si udělat potřebný úklid, umýt okna, vyprat, vyžehlit a to vše bez našeho motání se kolem. Takže máme pánskou jízdu.

První, co bylo nutné, bylo nalézt volný termín. Při současné obsazenosti chaty ne jednoduchý úkol. Nakonec se našel volný víkend 28. - 29. září na státní svátek. Než přihlášených 17 členů opustilo své rodiny proběhly náročné přípravy, především zajištění selátka a nákupy poživatin pevné i kapalné struktury. Byl připraven harmonogram odjezdů a vše domluveno do detailů tak, aby pobyt byl příjemným pro zúčastněné po všech stránkách.

Celá skupina nakonec odjela v sobotu ráno po 7 hodině. Po příjezdu na chatu se každý ujal své svěřené aktivitě. Pečení, občerstvení, práce kolem chaty atd. Sobotní den proběhl bez dešťových srážek, které byly předpokládány, v duchu vzpomínání a zábavy. Maso vynikající, pohoštění bohaté, a tak není divu, že zábava vydržela dlouho do noci.

V neděli ráno následovala vydatná snídaně, která měla dodat účastníkům energii k potřebnému úklidu. Mnozí zavzpomínali na časy karetního hazardu v „mariáši“ nebo „prší“, ale nakonec rozhodl vrozený smysl pro zodpovědnost a po provedeném úklidu následoval ještě dopoledne návrat domů. Mnozí unaveni, ale s pocitem příjemně strávených společných hodin na čerstvém horském vzduchu.

Po návratu domů nás čekaly partnerky a uklizené domovy. Následoval zasloužený odpočinek a návrat do všedních dnů.

Návrat k tradicím – výjezdní posezení

Před mnoha a mnoha lety bylo u sboru tradicí uskutečnit alespoň jednou ročně posezení v hospodě U Prouzů. Tato tradiční akce se po dlouhé době uskutečnila v loňském roce, kdy asi 20 členů po domluvě s majitelem p. Bernardem navštívilo jejich pohostinství za účelem polaskat chuťové buňky tradiční specialitou těchto návštěv – smaženkami s bramborovým salátem. Při těchto příležitostech bylo vždy dost času i na vzpomínání s paní Prouzovou a část osazenstva propadla hře v karty.

I letos padl návrh z řad členů sboru, zda by se toto výjezdní posezení mohlo opět uskutečnit. A když už, tak na státní svátek 28. října. Ve zbrojnici bychom se na svátek nesešli, ale tato výzva byla silným argumentem. Přihlásilo se 18 členů, z nichž někteří tentokrát pozvali i své manželky. Kdo mohl, dorazil pěšky, ostatní měli zajištěný odvoz hasičským DA – řidič Pepa Záliš. Začátek akce byl stanoven na 18 hodinu a po domluvě s panem majitelem byly připraveny k večeři kachničky se zelím a knedlíkem. Jídlo jako vždy výborné, zábava a nálada též.

Tak, jak rychle byli přítomni obslouženi, tak rychle se mnozí po večeři vytráceli do svých domovů. Rozvoz autem byl ukončen kolem 9 hodiny večer. Než si pan majitel porovnal kuchyni a provoz, v hospodě téměř nikdo nezůstal. A tak vzpomínky snad někdy příště.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2019

Tradiční akcí, kterou náš sbor pravidelně každoročně pořádá, je turnaj ve stolní tenise „ O pohár starosty sboru“. Tuto akci pořádáme v listopadu, kdy už venku bývá počasí téměř zimní a všichni mají své zahrady připraveny a uklizeny, a na druhou stranu do vánoc ještě daleko. Plakátky rozdávány od září, pravidelní účastníci se těší na setkání. Účast znovu po roce potvrzují přátelé z polského Stolce s tím, že přijedou v nejsilnější sestavě.

Termín turnaje je stanoven na sobotu 9. listopadu. Od středy starosta sboru zajišťuje ceny, nakupuje potřebné potraviny k pohoštění soutěžících . V pátek společně s Petrem Streubelem vaří cca 20 porcí guláše, Martin Teichman uklízí prostory garáže – sportoviště. Vše připraveno.

V sobotu ráno venku zataženo a chladno, počasí přímo ideální pro naši akci. Začátek turnaje byl dán na 9 hodinu a v tento čas bylo přítomno 13 hráčů z řad hasičů Horního Kostelce, Stolína, našeho sboru a k tomu zástupci z řad veřejnosti, kteří tento turnaj vyhledávají pro dobrou atmosféru a kvalitu hráčů. Opět náš turnaj navštívili přespolní hosté z Náchoda a Lipí ( Semerák a Andrejsová a Leixnerová). Stále jsme čekali na hráčskou delegaci z Polska, ale ti se nakonec nedostavili. Po 20 minutách starosta sboru turnaj zahájil. Přivítal přítomné sdělením, že první ročník tohoto turnaje byl uspořádán v roce 1998. Následovalo rozlosování do skupin, sjednocení pravidel a první hráči obsadili 3 připravené stoly. Ve skupinách bylo odehráno 22 zápasů na 3 vítězné sety. První dva ze skupin postoupili do finálové skupiny, ostatní utvořili skupinu útěchy. Před finálovou částí se hráči posilnili gulášem s knedlíkem a nebo připravovanými bramboráky, které tradičně zajistila Věrka Bílá. Mnozí obě jídla zkomletovali. V druhé části turnaje bylo odehráno celkem 36 zápasů mnohdy vysoké sportovní úrovně. Turnaj jednotlivců skončil krátce po 14 hodině. Vítězem turnaje se po roce opět stal Miloš Kuřátko. Na druhém místě a pohár nejlepšího zástupce z řad hasičů získal Karel Mýl. Na dalších místech skončili Semerák, Rosa, Leixnerová a Andreisová. Blahopřání starosty a převzetí hodnotných cen. I ve skupině o 7. místo byly k vidění pěkné boje o každý míček.

Po krátké pauze se přítomní domluvili na turnaji čtyřher. Nalosování bylo jednoduché – dvojice nejlepší + nejslabší atd. Celkem 5 dvojic odehrálo 10 zápasů. Vítězem se stala dvojice Rosa + Šimůnek před dvojicí našich hráček.

Turnaj jako takový byl ukončen před 18 hodinou odchodem unavených hráčů i pořadatelů. Jedna zajímavost na závěr. Během turnaje v prostorách společenské místnosti nečekaně spadla police s poháry na nejmenovanou hráčku. Je třeba říci, že spadla bez cizího zavinění. Naštěstí se vše obešlo bez zranění a trocha švestkového léku potlačila šok z leknutí.

Poděkování zúčastněným i pořadatelům.

Mikuláš 2019

Nejčastější otázka na přelomu listopadu a prosince? “ Kdy? „. Už po několik let následuje odpověď: „ Pátého v pět „ . Samozřejmě se jedná o návštěvu Mikuláše a jeho party u nás ve zbrojnici.

Tak jako v předešlých letech i letos navštívil naši zbrojnici Mikuláš s andělem a čerty, aby se setkali s dětmi nejen našich členů, ale i jiných zájemců. Opět příchodu této návštěvy předcházely jednoduché soutěže pro malé účastníky, aby očekávání bylo příjemnější. Letos byla návštěva obohacena novou tváří Mikuláše, ostatní obsazení zůstalo tradiční. Stejně tak i průběh celého programu. Účastníci z řad prarodičů, rodičů, příbuzných a hlavně dětí si vyslechli několik básniček či písniček, měli pochopení pro málo slziček a i pro konečnou radost z rozdaných balíčků od Mikuláše. Popilo se limonády a hlavně svařáčku a popřálo se zdravíčka do dalších let.

Účast úžasná jako každý rok – plno.

Členská schůze – volby výboru SDH

Na pondělí 9. 12. byla vedením sboru svolána členská schůze s hlavním bodem programu, kterým byly volby nového vedení sboru. Dosavadní starosta sboru Radek Ságner již dlouho před tímto termínem členskou základnu informoval o svém rozhodnutí ukončit po 22 letech svoji aktivitu ve funkci a předat pomyslné žezlo novému nástupci. Dva týdny před volbami mohli členové sboru předkládat své návrhy na jednotlivé funkce, stejně tak se mohli přihlásit i samotní zájemci o práci pro sbor.

Samotné volby proběhly tajnou formou hlasování na základě předložených kandidátních lístků se jmény osob seznámených se svým navržením. Vyrovnaný boj se uskutečnil právě o funkci starosty, kdy v prvním kole Ondra Vít získal 16 hlasů a jeho protikandidát Mirek Bílý 15 hlasů. Následovalo druhé veřejné kolo hlasování, ve kterém nadpoloviční většinu 26 hlasů získal Ondra Vít. Voleb se zúčastnilo celkem 37 řádných členů a volby byly usnášení schopné. Ostatní funkce vedení sboru byly potvrzeny jednohlasně. Nový výbor sboru bude představen na valné hromadě v lednu 2020.

Společné posezení JPO II.

Poslední společenskou akcí roku 2019, která se uskutečnila v naší zbrojnici, bylo společné setkání členů výjezdových jednotek města. Setkání zorganizoval velitel JPO II. Petr Nejman s představou neformálního, ale hlavně osobního nevýjezdového posezení členů. Připravil s kolegy pohoštění ve formě guláše, něco sladkého ke kávě, samozřejmě i občerstvení všeho druhu.

Tato akce, přestože byla organizována v tomto složení poprvé, si nakonec našla své zájemce, kteří v duchu kamarádství poseděli dlouho do nočních hodin a měli si o čem popovídat. Ostatně pro další roky jsou společné aktivity při výjezdech a společných zásazích na základech nezájmu a nespolupráce nemožné. A o to šlo.

Činnost mladých hasičů

První soutěží roku, které se naši mladí hasiči zúčastnili, byla uzlovací soutěž v České Metuji. Ta se konala 16. února. Soutěžili v kategorii jednotlivců. Mezi mladšími se dařilo Tereze Vítkové, která se umístila na 5. místě. Lilien Hurdálková se umístila hned za ní. Ve stejné kategorii se Ondra Balcar umístil na 12. místě a Ondra Šolc na 14. místě. Ve starších byla Iveta Bílá na 5. místě a Lukáš Bíly skončil na 13. místě.

Druhou soutěží byla uzlovka v naší sokolovně, kterou jsme uspořádali poprvé. Termín jejího konání byla sobota 16. března. Naše složené družstvo skončilo na krásném 2. místě. V kategorii dvojic zvítězili Matyáš Kaválek a Filip Mrkos. Na drčuhém místě skončila dvojice Vojtěch Kyncl a Ondra Balcar. Kategorii mladších hasičů suveréně ovládlsa naše Tereza Vítková, Lilien Hurdálková skončila na 6. místě a Ondra Šolc na 11. místě. V kategorii starších se „pochlapil“ Lukáš Bílý svým 2. místem, sestra Iveta skončila na 3. místě a Jirka Kašpárek na 5. místě.

Soutěž v Nízké Srbské se letos naše družstvo nezúčastnilo, protože nás vždy zklamal požární útok. O to více jsme se připravovali na soutěž na Bohdašíně. A že se dařilo. Už to vypadalo na celkové 3. místo, ale přišel obávaný požární útok a opět zklamání. Celkově jsme obsadili 8. místo.

Po prázdninách zůstalo na soupisce mladých hasičů pouhých 5 členů a to pro soutěže nestačí. Tím se činnost mládeže pozastavila a je na vedoucích jakou formou provedou nábor nových členů.

Činnost JPO II.

Rok 2019 zahájilo naše výjezdové družstvo s novou výbavou pro vyprošťování osob při dopravních nehodách. Tuto techniku jsme získaly 20. prosince 2018 za finanční podpory ČEZ

V průběhu roku 2019 výjezdová skupina zasahovala u více než 130 událostí – vyprošťování osob z uzavřených prostorů, popadané stromy, dopravní nehody, technické pomoci, záchrany osob pomocí AED, úniky nebezpečných látek, odstraňování nebezpečných stavů, požáry aj. Kromě výjezdů se celoročně starali o techniku, nacvičovali nové metody zásahů, sportovali atd. Následuje přehled některých akcí:

Dnes 14. 2. naše družstva trénovala záchranu z ledu na rybníku Brodský.

Hasiči procvičili záchranu tonoucího pomocí několika metod, zdokonalovali spolupráci, aby byl náš zásah rychlý a bezpečný. V závěru jeden hasič ze družstva Lhota vyzkoušel odolnost standartního zásahového obleku v ledové vodě a provedl záchranu bez použití teplého suchého obleku.
Velice rádi bychom podělovali HZS stanici Náchod za výbornou realizaci a zajištění výcviku.
Účastníci výcviku: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (město, Lhota, Stolín)

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Jiráskova

Datum a čas ohlášení: 18.02.2018 07:33
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na střet nákladního vozidla a chodkyně. Jednotka na místě poskytla zraněné osobě předlékařskou pomoc a poté pacientku předala ZZS Náchod a LZS Hradec Králové. Hasiči zajistili místo k přistání LZS Hradec Králové. Pacientka byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, LZS Hradec Králové, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW, RZA-L1 MB Sprinter

Dne 05.03. 2019 se naše jednotka Červený Kostelec zúčastnila školení ve vyprošťovaní osob z havarovaných vozidel. Jednotka pracovala s hydraulickým vyprošťovacím nářadím s bateriovým pohonem od firmy WEBER. Stejné nářadí bylo zakoupeno koncem minulého roku a je Umístěno na našem výjezdovém vozidle určeném na dopravní nehody a technické pomoci. Hasiči si tak vyzkoušeli práci s těmito nástroji a také se naučili nové postupy vyprošťování z havarovaných vozidel. Tímto bychom chtěli poděkovat autovrakovišti Vik a školiteli od firmy Weber p. Štěpánovi Hegrovi. 

Místo události: okres Náchod - Horní Kostelec

Datum a čas ohlášení: 11.03.2019 09:57
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na strom, který spadl na rodinný dům. Po příjezdu hasiči strom zachytili za naviják a zamezili tak jeho samovolnému pádu. Hasiči poté postupně odřezali větve, aby strom mohli bezpečně položit vedle domu. Na střešní konstrukci u domu nedošlo k žádným škodám.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město).
Tento den popadalo v okolí našeho města ještě několik dalších stromů a kluci z výjezdové jednotky se nezastavili.

Místo události: okres Náchod - Horní Kostelec, silnice 567

Datum a čas ohlášení: 17.03.2018 14:11
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu osobního automobilu a motorky. Hasiči po příjezdu na místo události poskytli okamžitou předlékařskou pomoc a poté zraněného motorkáře předali ZZS Náchod která jej převezla do nemocnice. Hasiči provedli protipožární opatření u osobního vozidla i motorky a zasypali únik provozních kapalin. V osobním automobilu cestovali tři osoby kterým se nic nestalo. Hasiči pomohli s naložením motorky a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW, CAS 20 TATRA (Město)

Místo události: okres Trutnov - Rtyně v Podkrkonoší, Na Písku

Datum a čas ohlášení: 02.04.2019 17:05
Typ zásahu: Požár - Lesní, polní porost, tráva
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město), JSDH Rtyně v Podkrkonoší
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár živého plotu u rodinného domu. Před příjezdem jednotky na místo se podařilo majiteli požár uhasit. Místní jednotka hasičů jedním proudem živý plot důkladně prolila vodou. Spolupráce s HZS Náchod a JSDH Rtyně v Podkrkonoší.
Výjezd: CAS 20 TATRA

Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, silnice 3036

Datum a čas ohlášení: 04.04.2019 14:08
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu sedmi osobních automobilů s únikem provozních kapalin. Hasiči provedli zasypaní provozních kapalin a po došetření nehody pomohli s naložením vozidla na odtahovou službu. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město)

Místo události: okres Náchod - Olešnice

Datum a čas ohlášení: 29.04.2019 15:27
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, které se mělo převrátit na bok. Hasiči po příjezdu na místo události zjistili, že vozidlo se nachází mimo komunikaci a na střeše. Při nehodě došlo k lehčímu zranění řidiče, hasiči mu drobné rány ošetřili a poté jej předali ZZS Náchod. Hasiči zajistili u vozidla protipožární opatření. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město)

Místo události: okres Náchod - Červená Hora

Datum a čas ohlášení: 01.08.2019 15:33
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město)
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu dvou osobních automobilů se zraněním osob . Při příjezdu si hasiči převzali zraněnou osobu do své péče, poskytli první pomoc a poté ji předali ZZS Náchod. Hasiči také u obou vozidel provedli protipožární opatření a zasypali provozní kapaliny sorbentem. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod a Policií ČR.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Olešnice, čp. 5455

Datum a čas ohlášení: 06.08.2019 19:23
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Železniční - Strom
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota).
Popis zásahu: Jednotka vyjela nehodu vlaku, kdy měl vlak narazit do stromu v kolejišti. Při příjezdu jednotky hasiči prošli vlak, zda cestující neutrpěli nějaké zranění. Ve vlaku cestovalo přibližně 40 cestujících. Hasiči poté pomohli s evakuací cestujících a rozvezli je na nádraží v Červeném Kostelci. Hasiči předali nehodu SŽDC Nymburk. Událost se obešla bez zranění. Spolupráce s HZS Náchod, SŽDC Nymburk,HZS SŽDC Česká Třebová Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), Dopravní automobil VW LT (Město), VW VEA - L2 (Lhota).

Místo události: okres Náchod - Slatina nad Úpou

Datum a čas ohlášení: 09.08.2019 17:16
Typ zásahu: Požár - lesní, polní porost, tráva
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Lhota, Stolín), JSDH Slatina nad Úpou, JSDH Hořičky,JSDH Česká Skalice.
Popis zásahu: Při výcviku celé JSDH Červený Kostelec u rybníka Špinka jsme byly Krajským operačním a informačním střediskem HZS KHK vyslání na požár pole a kombajnu mezi obcemi Slatina nad Úpou a Litoboří. Po příjezdu první jednotky bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár o velikosti cca 100x70m a k zahoření kombajnu nedošlo. Při příjezdu naší jednotky zde zasahovala místní jednotka a jednotka z Hořiček. Zasahující jednotky požár lokalizovali a dohašovali pomocí asanačních lišt.Spolupráce s HZS Náchod, JSDH Slatina nad Úpou, JSDH Hořičky a JSDH Česká Skalice.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín).

Místo události: okres Náchod - Hronov, Zbečník

Datum a čas ohlášení: 11.09.2019 17:01
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Zranění
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na dopravní nehodu osobního automobilu, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Hasiči po příjezdu na místo události průzkumem zjistili, že došlo ke zranění tří osob. Jednu osobu bylo potřeba vyprostit za pomoci hydraulického nářadí. Hasiči provedli protipožární opatření u vozidla a postarali se o zraněné osoby do příjezdu ZZS. Po příjezdu ZZS Náchod hasiči předali zraněné osoby do jejich péče a pomohli s naložením do sanitních vozů. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Hronov.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec - Olešnice

Datum a čas ohlášení: 11.10.2019 11:57
Typ zásahu: Dopravní nehoda - Uvolnění komunikace
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na kamion kterému hrozilo převracení. Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že návěs u nákladního vozidla je mimo komunikaci a hrozí mu převrácení na bok. Hasiči za pomocí vyprošťovacího automobilu AV20 dostali návěs zpět na komunikaci. Spolupráce s HZS Náchod a Policií ČR.
Výjezd: VEA VW (Město), CAS 20 TATRA (Město).

Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, Stolín

Datum a čas ohlášení: 24.11.2019 12:54
Typ zásahu: Požár - Nízké budovy
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město, Stolín, Lhota).
Popis zásahu: Jednotka vyjela na nahlášení vycházejícího kouře ze střechy neobydleného rodinného domu. Když dorazila první jednotka na místo události, ze střechy domu šlehaly plameny. Hasiči zahájili průzkum a nasadili tři útočné proudy. Spolupráce HZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
Výjezd: CAS 20 TATRA (Město), RZA-L1 MB Sprinter (Město), CAS 30 SCANIA (Lhota), VEA VW (Lhota), CAS 24 Š706 RTHP (Stolín).