Historie sboru - rok 2015

Valná hromada

16. 1. 2015

Před valnou hromadou se výbor sešel 2 krát, aby byly zajištěny všechny náležitosti s touto akcí spojené. Starosta vyrobil pozvánky, náměstek je rozeslal všem pozvaným hostům, domluvilo se pohoštění a jeho objednání, termíny přípravy společenské místnosti a především obsluha, kterou si vzal za své Luboš Pfeiffer s kolektivem manželek některých našich členů.

Poslední dva dny před termínem výroční schůze se zvýšila aktivita členů – pořadatelů ve zbrojnici. Vzhledem k tomu, že jsme se poprvé rozhodli pohostit přítomné bramborovým salátem s řízkem, bylo nutné uvařit brambory. Pepa Záliš dodal 15 kg brambor a po diskuzi, zda ve slupce či škrabat, bylo toto množství uvařeno. Jak jinak než ve slupce. Druhý den starosta sboru nakoupil potřebné pochutiny do salátu ( dalších 5 kg ) a před 17 hodinou vypukla akce výroby salátu. Sešlo se nás 11 členů a každý přinesl ten svůj nejlepší recept. Bez kompromisů by to ani nešlo, takže kolem 19 hodiny jsme měli cca 18 – 20 kg salátu ( před ochutnávkou ). Celkem jsme se při tom pobavili. Mezitím byla připravena společenská místnost.

V pátek odpoledne Jirka Grim společně se starostou dovezli řízky zhotovené ve školní jídelně, salát pěkně rozležený jsme donesli z chladna garáže, vše bylo připraveno k zahájení výroční schůze. Čas se jít převléknout.

Výroční valná hromada byla zahájena 15 minut po 18 hodině. Celý program uváděl náměstek Josef Záliš. Po představení přítomných hostů, ředitele HZS Náchod Davida Pouče, starosty OSH Náchod Ivana Krause, přátel z Polska a Radvanic, následovala minuta ticha za zemřelé členy, Poté schválení mandátové komise. Jako v minulých letech následovaly zprávy starosty sboru, velitele, vedoucích mládeže, zpráva o činnosti soutěžního družstva a správce chaty. Letos poprvé byl tento blok informací o činnosti sboru doplněn projekcí na plátno s ukázkami ze zásahů JPO II., soutěží a činnosti mládeže. Následoval okamžik předání uznání a vyznamenání členům sboru za jejich dlouhodobou práci, která předal starosta sboru, velitel a starosta OSH. Další částí programu byla diskuze, ve které vystoupili hosté se svojí zdravicí a poděkováním. Ředitel HZS David Pouč ocenil práci naší výjezdové jednotky, starosta OSH Ivan Kraus upozornil na problémy se změnou zákonů. Bohužel poprvé letos na naší výroční schůzi nebyl nikdo ze zástupců našeho městského úřadu, ale i z okolních sborů. Pan starosta města se na poslední chvíli omluvil prostřednictvím poslání sms, ostatní z vedení města byli na rekreaci a někdo ze zástupců rady města? Bez komentáře. A zástupci okrsku? Asi nebyl čas.

Po oficiální části následovalo pohoštění všech přítomných účastníků a volná zábava, která umožnila předání si informací o aktivitách sborů, vzpomínání, ale i popovídaní si o rodinách a pozvání na aktivity jimi pořádané. Sedělo se krásně, poseděli i manželky, které zajistily další pohoštění. Postupně jsme se rozloučili s našimi hosty a následoval odchod domů. Pozdní, ale v pohodě. A o tom to je.

Hannover 2015

Město Hannover ( Německo ) je proslaveno mimo jiné i pořádáním významných veletrhů. V letošním roce se zde uskutečnil světově největší a nejvýznamnější průmyslový veletrh ( 1. 3. - 17. 4. ). Zaměřením odlišný, ale stejně tak významný veletrh se zde konal v měsíci červnu – INTERSCHUTZ 2015.Veletrh Interschutz je skvělá příležitost pro každého milovníka technických novinek v oblasti požární ochrany, civilní ochrany, záchrany a bezpečnosti. V mnoha výstavních halách mohli návštěvníci obdivovat stroje, automobily, vybavení a bezprostřední novinky v těchto oborech. Mohli si detailně prohlédnout interiéry vozů a shlédnout řadu ukázkových záchranných akcí.

Letos si příležitost návštěvy tohoto veletrhu nenechalo ujít 5 členů našeho sboru doplněné o zájemce ze Lhoty a Stolína a tzv. na otočku vyrazili na tuto prezentaci. O tom, že se akce zúčastnili členové sborů, kteří jsou hasičské práci opravdu zapáleni, svědčí následující: odjezd v hodně ranních hodinách, dále asi 650 km v autě na místo veletrhu, kilometry nachozené po prostorách veletrhu a vše nazpět s návratem opět v nočních hodinách. Přesto shlédnutí vystavené techniky významných firem jako Rosenbauer, Mercedes, Kronenburg, Lentner, ale i naše Tatra, dále pak oblečení a doplňků stálo za to. Mimo jiné zde vystavovala svůj vůz i česká firma ZHT, jednalo se o technické vozidlo Mercedes Sprinter s nápisem domovského sboru – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČERVENÝ KOSTELEC. Tak jsme se ocitli i v Hannoveru.

Rozkoš Rescue 2015

Letošní ročník soutěže zdravotnických hlídek ROZKOŠ RESCUE se konal v termínu 1. - 3. května a kde jinde než v okolí největší blízké přehrady Rozkoš. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 40 soutěžních hlídek v kategorii profesionálních nebo amatérských týmů a opět s mezinárodní účastí. V kategorii amatérských družstev se soutěže zúčastnily i hlídky hasičských sborů z okolí ( např. Dolní Radechová ).

Náš sbor každoročně pomáhá technickým a osobním zabezpečením některých stanovišť, která čekají soutěžní týmy po zhruba 5 kilometrové trase. Letos se skupina našich hasičů zapojila do sobotního programu a asistovali jsme u stanoviště dopravní nehody dvou osobních aut se zraněním posádek. Úkolem našich členů společně s dalšími zástupci integrovaného systému bylo plnit pokyny členů hlídek, především zajistit vyproštění zraněných osob z „ havarovaných“ vozů, z nichž jeden byl převrácen na střechu. Vyproštění dospělé osoby je samo o sobě za stížených podmínek hodně fyzicky namáhavé, pokud tuto činnost provádíte nepřetržitě celý den, tak je to až na kolaps. Ještě, že se mohli střídat.

Tato akce je pro náš sbor a aktivní členy výjezdové jednotky nejen jednou z možností prezentace svých schopností, ale i možností sledovat záchranáře při činnosti, jejich vyhodnocení situace a nastavení postupu záchranných akcí. To vše lze někdy uplatnit při skutečné události.

Mercedes Sprinter

Po návratu z veletrhu z Hannoveru předala firma ZHT technické vozidlo Mercedes Sprinter městu Červený Kostelec k užívání. Jedná se o auto, které město získalo s finanční podporou EU v rámci projektu příhraniční česko – polské spolupráce, konkrétně našeho sboru a hasičů v polském Tarnowě. Podmínkou získání dotace bylo splnění mnoha společných akcí, mimo jiné oboustranné kurzy češtiny a polštiny, přednášky a prezentace ve školách, soutěže mladých hasičů nebo společná cvičení a odborné výcviky. Tyto aktivity probíhaly od podzimu až do letošního léta a zapojili se do nich většinou členové výjezdové jednotky. Po naší výjezdové cisterně TATRA je to již druhé hasičské auto, které jsme na základě této možnosti získali.

K úplnému převzetí vozidla v současné době chybí doladění posledních požadavků ze strany nás – uživatelů, dále pak zařazení do výjezdů.

Výlet na kolech

Od začátku roku se většina aktivit sboru a především členů výjezdové jednotky orientovala na plnění akcí, úkolů a podmínek spojených s projektem „ Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko – polském příhraničním území“.

Společně s polskými kolegy hasiči z Tarnowa se uskutečnily jazykové kurzy, odborná školení, společné výcviky v práci s technikou, ve výškách, soutěže mladých hasičů a společná setkání spojená s navazováním osobních kontaktů. Skončilo léto a konečně se uvolnil čas i na sborové aktivity.

První z tradičních akcí byl mnoho let již pořádaný výlet na kolech pro členy a rodinné příslušníky. Na rozdíl od minulých let, kdy byly trasy vedeny po okolí Červeného Kostelce, starosta s Toníkem Kopáčkem zvolili trasu s cílem v Polsku. Ne příliš náročná trasa z hlediska dlouhých stoupání, ale trochu delší. Jak bylo prezentováno členům – do 40 km. Zato cílová odměna ve formě pečeného pstruha byla lákavá.

Výlet se uskutečnil v sobotu 12. září za překrásného slunečného počasí s odjezdem ve 13 hodin od zbrojnice. S malým zpožděním vyrazilo na trasu 5 cyklistů a později za nimi dalších 8 účastníků autem. Co způsobilo malý počet cyklovýletníků? Na to si musí odpovědět členové sboru sami. Strach z náročnosti trasy nebyl na místě. Vždyť věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího účastníka byl asi 75 let. A všichni to zvládli bez problémů. Odměnou na místě v Kudově Zdroj bylo rybaření, vynikající pečený pstruh, společné posezení a popovídání si. Po ujetí 38 km jsme ještě poseděli v Kostelci v zahrádce Divadla a kolem 20 hodiny všichni příjemně znaveni jsme se odebrali do svých domovů.

Společné posezení při selátku

Podzim bývá příležitostí ke společnému posezení členů a rodinných příslušníků a proč ne při pečení selátka. Mnoho členů se během roku zapojilo do aktivit sboru nebo při brigádách na chatě a slušností je jim a manželkám za jejich přístup poděkovat. Vše předem nahlášeno členům a po několika denní přípravě a zabezpečení celé akce jsme se sešli v sobotu 26. září před zbrojnicí. Od půl 7 ráno, kdy bylo selátko dovezeno, se tříčlenná partička ve složení Radek Ságner, Petr Streubel a Pavel Mervart starala o jeho přípravu tak, aby od 14 hodiny po příchodu prvních účastníků bylo co nabídnout. Došlo na ořezání kůže. A zhruba od 15 hodiny bylo maso postupně odkrajováno pro uspokojení chuťových buněk zhruba 30 zúčastněných. Sedělo se krásně za příjemného počasí a se západem slunka se všichni přítomní přesunuli do prostor společenské místnosti, kde akce pokračovala až do večerních hodin. Konečně se podařilo časově sladit účast mladých hasičů i té starší generace.

Běh pro Hospic

V sobotu 26.9. 2015 se u Háčka uskutečnil 2. ročník benefičního běhu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Tohoto ročníku se zúčastnilo téměř 400 běžců, kteří si mohli zvolit délku trasy podle svých fyzických možností. Odstartování zajistila a aktivně se zúčastnila i bývala atletická závodnice Formanová. Běhu se zúčastnilo pět našich členů a to jmenovitě: Lukáš Pelc, Jakub Vítek, Martin Teichman, Aleš Prokop a Luboš Neumann, kteří si zvolili délku 5 km. Výborný nápad a prezentace našeho sboru. Všichni členové 5 km úsek doběhli zdárně až do cíle a zdrávi. A i výsledky stojí za pozornost. Vždyť Lukáš Pelc doběhl na 21. místě časem 22 min. 24 s., Jakub Vítek na 44. místě časem 25 min. 17 s., Martin Teichman na 69. místě časem 27 min. 24 s. A zbývající dva členové Martinovi doslova šlapali na paty a umístili se kolem 72. místa. Vše hluboko v první polovině nejpočetnějšího pole. Díky.

Tradiční turnaj ve stolním tenise o "Pohár starosty sboru" 2015

Měsíc listopad je každoročně příležitostí k uspořádání jediné sportovní akce nehasičského charakteru, ale hasičům a široké veřejnosti určené – tradičního turnaje ve stolním tenise „ O pohár starosty sboru“. V loňském roce se turnaj vydařil nejen kvalitou sportovních výsledků, ale i účastí a zájmem o tento turnaj. Jak tomu bylo letos?

Opět jsme již měsíc před plánovaným termínem oslovovali známé tváře, které se turnaje někdy účastnili, pozvánku jsme poslali do Radvanic a Polska, oslovili jsme zástupce sborů okrsku. Někteří přislíbili účast, mnozí se neozvali, a tak jsme byli do dne pořádání turnaje napjati. Přišel pátek 13. listopadu, poslední den příprav. Odpoledne byly nakoupeny ceny, pohoštění a občerstvení, od 17 hodiny pět našich členů provedlo úklid garáže a přípravu stolů, tabulek a dalších potřebných náležitostí.

Den pravdy, zda práce nebyla zbytečná, nastal v sobotu 14. listopadu. Nečekaně brzy, už v 8 hodin, se objevili kolegové z polského Stolce a nám bylo jasné, že turnaj bude mít mezinárodní účast. Už při rozehrávání byla vidět kvalita a um 3 polských zástupců. Postupně přicházeli další účastníci, takže nakonec se do soutěže dvojic přihlásilo 12 hráčů a milým překvapením byla dvojice kolegů ze Žernova. Po létech zástupci okrsku. Díky.

V 9 hodin starosta sboru R. Ságner přivítal všechny přítomné a po rozlosování do 2 skupin po 6 účastnících se turnaj rozjel na plné obrátky. V základních skupinách bylo odehráno 30 utkání do 3 vítězných setů. Kolem 11 hodiny nejlepší 3 hráči každé skupiny vytvořili finálovou partu, která si to mezi sebou rozdala o celkového vítěze a vítěze z řad hasičů. Ostatní vytvořili skupinu útěchy, ale i ty čekaly ceny za jejich výkon. Po 13 hodině mohl starosta sboru vyhlásit výsledky.

Překvapivé nebylo vítězství Zděnka Rosy nad Jožkou Ligačem v kategorii nehasičů, ale pohár si odvezl Marcin Blicharski za celkové 3. místo, ale 1. místo mezi hasiči. Na druhém hasičském místě skončil jeho otec Janusz. Náš sbor reprezentovali ve dvojicích Petr Streubel ( 5. místo ) a Patrik Hepnar. Po skončení turnaje dvojic si zájemci ještě zahráli turnaj ve čtyřhe, který znovu vyhrála polská dvojice Blicharski ml. a Obrak Tomasz.

Celý turnaj proběhl v přátelské náladě, spořádáno bylo veškeré pohoštění ( kuřata, bramboráky, klobásy), rozdány byly ceny všem účastníkům a kolem 15 hodiny jsme poklidili stoly, vrátili techniku do garáže a s pocitem dobře vykonané práce jsme se rozešli domů.

PS. Před samotným koncem dorazilo družstvo kuželkářů, které ve svém prvním utkání v turnaji neregistrovaných porazilo favorita soutěže 7 : 1. Bravo.

Nadace ČEZ podpořila Červenokostelecké hasiče

Sbor dobrovolných hasičů v Červeném Kostelci se koncem loňského roku rozhodl dovybavit družstvo mladých hasičů. Družstvo, jenž v současné době navštěvuje 25 dětí, potřeboval nové technické vybavení a jednotné oblečení.  Tento nový materiál, který slouží především k přípravě na celoroční hru PLAMEN, nahradil již nevyhovující a zastaralé vybavení.

Nákup nového vybavení podpořila nadace ČEZ částkou 30 000 Kč.

Mikuláš ve zbrojnici

Poslední kulturní akcí pořádanou naším sborem pro děti našich členů, přátel a veřejnost bylo tradiční setkání s Mikulášem a jeho doprovodem. Letos tato akce vyšla na sobotu a my měli starost, zda bude dost návštěvníků. Dopadlo to dobře.

Jako v letech předcházejících bylo i letos pro děti připraveno několik soutěží, které jim za sladkou odměnu zkrátilo čas čekání na „ ortel“,. Byl jsem letos hodný nebo nebyl? Bude balíček nebo nebude? Co čerti? Zatímco děti soutěžili, jejich doprovod si mohl objednat něco na občerstvení. Přestože venku panovalo jarní počasí, vyhrál svařáček. Mikuláš byl organizátory očekáván na 17 hodinu, takže o 10 minut rychlejší příjezd nás trochu zaskočil. Děti jsme rychle přemístili do společenky, Mikuláš si v kuchyni posílil „sebevědomí“ a následně přešel společně s 2 čerty a andělem mezi děti, kterých bylo přítomno více než 20. V následujících 15 minutách hrdinové přednesli své básničky, zlobivý chlapec odolal únosu čertům a všichni byli obdarováni balíčky se sladkým překvapením.

Po odchodu Mikulášovy skupiny následovala volná zábava při reprodukované hudbě, některé děti tančily, jiné předváděly své výtvarné schopnosti. Rodiče poseděli a užívali si chvíle pohody. Akce skončila po 19 hodině.

Činnost JPO II.

Stejně jako v letech předchozích, tak i v roce 2015 bylo hlavní náplní celoroční činnosti zajištění výjezdové jednotky pro zásahy u desítek akcí různých typů. Od dopravních nehod, technických pomocí, požárů až po odborná školení, kurzy a stáže u HZS. Přesto i v tomto roce jsme museli plnit podmínky Dotace EU pro příhraniční spolupráci, která byla zahájena v předchozím roce. Předmětem dotace bylo získání technického automobilu a prostředků na zdolávání ekologických havárií a živelných pohrom. Celá dotace musela být ukončena v srpnu 2015 splněním všech podmínek a úkolů s její realizací spojených. Proto ještě v jarních měsících proběhlo několik společných cvičení našich a polských hasičů, největší z nich potom na Špince, kde se procvičila spolupráce v čerpání vody, instalace norných stěn, vytváření zábran z pytlů s pískem, ale i záchrana tonoucí osoby s použitím nafukovacího člunu.

Na přelomu června a července jsme získali tolik očekávaný zásahový vůz Mercedes Sprinter, který byl prezentován na výstavě v Hannoveru. Ovšem ještě několik měsíců trvalo odstranění reklamovaných závad, které bránily ke spokojenému užívání tohoto technického auta. Kromě technického auta částečně vybaveného RZA jsme z dotace získali nafukovací člun, norné stěny, čerpadlo na nebezpečné látky, protipovodňové pytle a plničku na písek do pytlů. V srpnu byla celá dvouletá dotace zakončena společným posezením zástupců obou sborů, ale i představitelů vedení měst Červený Kostelec a Tarnow u nás v Červeném Kostelci. Teď již bez nervů a organizačních povinností v dobré náladě. Bez problémů proběhla i následná kontrola ze strany poskytovatele dotace.

Nyní několik informací o zásahové činnosti JPO II. V roce 2015 jsme byli vyzváni k celkem 118 výjezdům. Nejvíce bylo 64 výjezdů k technické pomoci, z toho asi 39 na likvidaci nebezpečného hmyzu. Dále jsme měli 27 dopravních nehod, 17 požárů, 4 případy ostatní pomoci, 1 technologická pomoc, 1 únik plynu, 2 úniky ropných produktů a 2 plané poplachy. Z těch složitějších výjezdů uvedeme alespoň několik.

 • 9.1. vyproštění NA a autobusu – V Ráji u Č. Kostelce
 • 19. 1. DN OA po nárazu do stromu – 1 osoba zraněná
 • 30. 1. požár v SaarGummi Červený Kostelec
 • 10. 2. DN autobusu a NA v Trubějově
 • 17. 3. požár karavanu na Špince
 • 31. 3. zabezpečení popadaných stromů po vichřici na Špince, DN vlaku Stolín
 • 26. 5. požár RD ve Stárkově
 • 2. 6. DN traktoru Chlívce – 1 osoba vážně zraněna
 • 5. 7. požár zemědělského objektu Chvalkovice – 30 vepřů zahynulo
 • 14. 8. požár RD v ul. Lánská Červený Kostelec
 • 19. 8. požár RD Studnice
 • 4. 11. DN motorkáře ve Stolíně – 1 osoba vážně zraněná
 • 19. 11. požár zemědělského objektu v Malých Svatoňovicích – 2 denní akce
 • 25. 12. požár bytu v bytovém domě v Horním Kostelci – 3 osoby zraněny ( 1 vážně )

Činnost mladých hasičů

Činnost mladých hasičů byla po celý rok 2015 pod vedením Kuby Vítka, Verči Zezulkové a asistentů bohatá.

První soutěží byl Hasičský pětiboj v Teplicích, který se konal 18. ledna. Reprezentovalo družstvo mladších žáků a dorostenci a celkem neúspěšně – 16. místo žáků a 4. místo dorostu. V měsíci únoru ( 6. 2.) připravili vedoucí pro mladé hasiče za dobrou práci v předchozím roce návštěvu zábavného centra v Hradci Králové – Tongu.

Hasiči se musí vzdělávat po celou dobu svého aktivního působení. To platí i pro asistenty práce s mládeží, takže se ve dnech 27. - 28. 3. Kája Zezulková, Verča Nováková, David Regner, Petr Janoušek a Ondra Hubka zúčastnili kurzu vedoucích, který se konal v Novém Městě. A jsou z nich instruktoři.

Těžkého závodu ZVP v Rožnově se 4. 4. zúčastnil pouze Ondra Hubka v kategorii dorostu a obsadil pěkné 8. místo. Dalším závodem v sérii ZVP byla soutěž Nahořanský pohár. Zastoupení jsme měli v kategorii mladších žáků ( druhé družstvo spolu se Rtyní) a Ondra v kategorii dorostu. Opět 16. místo ( smíšené družstvo 30.) a Ondra na 5. místě.

Tradiční nedělní soutěž v Nízké Srbské ( 3. 5.) znamenala po diskvalifikaci na 4x 60 m až 11. místo.

Konečně „doma“. V sobotu 16. května se konala tradiční soutěž na Bohdašíně. Nasadili jsme družstvo mladších žáků, společně s námi se soutěže zúčastnili i mladí hasiči z polského Tarnowa. Jejich účast byla jednou z podmínek plnění dotace. Naše družstvo po neúspěchu v útoku skončilo na 14. místě, polské v kategorii starších žáků na 13. místě. Polské děti sklidili velké uznání za předvedený výkon, protože u nich takovéto soutěže nejsou.

Pozvání od polských přátel z Tarnowa na společné odpoledne plné soutěží a zábavy jsme využili v sobotu 6. června. Zkusili jsme si variantu požárního útoku „ po polsku“ a naši mladí navázali kontakty s polskými mladými stražaky.

Během prázdnin se naše řady rozrostly o dalších 9 nových členů, a tak hned od začátku září následovalo procvičování, školení, cvičení a neustálé opakování značek, uzlů a jiných činností. Veškerou přípravu jsme zakončili společným pobytem na naší chatě v Horní malé Úpě, kde jsme doladili vědomosti, ale i utužili kolektiv.

Poslední soutěží bylo tradiční Mikulášské klání ve Rtyni, které se konalo 12. prosince. Do soutěže jsme přihlásili 2 družstva ( jedno převážně nováčků) a Iveta Bílá posílila družstvo z Radechové. Zkušenější se umístili na 4. místě, nováčci na 19. místě a Iveta na 8. místě.

Soutěžní družstvo

Naše soutěžní družstvo zaznamenalo v roce 2015 mnoho pěkných sportovních výsledků. Takže pěkně popořádku.

Soutěžní sezónu zahájili již 3. 1. zimní soutěží v požárním útoku „ O pohár tří království“ v Rábech pod Kunětickou horou. Mrazivé počasí kompenzovalo 3. místo za čas 17:60 s.

Březen a duben byly měsíci tréninku.

Další soutěží Pardubické ligy byla 9. 5. soutěž v Cholticích – 2. místo, následovala 15. 5. noční soutěž ve Slepoticích – 5. místo a 22. 5. v Rohovládově Bělé – druhé místo časem 17:57 s.

O týden později se družstvo zúčastnilo soutěže Náchodské ligy ve Lhotě a se zapůjčenou mašinou a širokými hadicemi dosáhli na čas 27:50 s a 3. místo.

Další víkend ve Velkém Třebešově se nedařilo a po chybě proudaře to bylo jen 18. místo.

Další víkend byl velice náročný. Nejprve noční soutěž ve Strašově – 6. místo. Následně v Čeperce diskvalifikace v ligové soutěži, ale úspěch jsme zaznamenali ve vyřazovací soutěži, kde jsme postoupili přes Slepotice, Rohovládovou Bělou a Horní Radechovou až do finále, kde jsme časem 13:90 s na 2 B hadice podlehli druhému týmu extraligy z Jinolic.

V červnu jsme časem 17:80 s skončili na 4. místě v Hrobicích. Po jarním části jsme byli druzí v celkovém pořadí.

Během léta jsme se zúčastnili pohárových soutěží ve Slatině n. Úpou, Zlaté Olešnici a v Dubenci – vždy 1. místo.

Podzimní část soutěžní sezóny Pardubické ligy již tak úspěšná nebyla. Ve Slepoticích – 7. místo, v Kostelci u Heřmanova Městce – 3. místo, v Srchu – 7. místo a v Rokytně až 14. místo. Celkově naše družstvo skončilo těsně na 4. místě.

Poslední soutěží roku 2015 byla účast na Memoriálu V. I. Lenina v Širokém dole. Této soutěže se účastní nejlepší týmy z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Časem 15:57 s jsme skončili na 27. místě ze 146 startujících družstev.

Chata

Od okamžiku, kdy převzal správu chaty Petr Šváb s pomocí několika dalších členů, se na našem rekreačním zařízení udělalo mnoho užitečné práce, která zpříjemňuje pobyt našich hostů. Připomínám ty nejrozsáhlejší za poslední období: odvodnění okolí chaty, přechod na nový způsob vytápění, výměna oken, malování celé chaty. Kromě toho po celé období probíhaly běžné údržbářské práce a především pak předávání a přebírání chaty. To vše si vyžádalo vynaložení nemalé finanční částky a stovky odpracovaných brigádnických hodin.

Na konec letošního června ( 26. - 27. 6. ) se podařilo uskutečnit rozsáhlejší brigádu, které se zúčastnilo 10 členů. V průběhu pátečního a sobotního dne jsme pořídili opravit zeď ve spodním 4 – lůžkovém pokoji, vymalovat bývalou kotelnu, zpracovat dřevěné okenní rámy a uklidit prostory pro skladování dřeva, obložit kachličkami část kuchyně podél dřezů, vyčistit odtokový potůček, položit potrubí v části potoka pro pěší od parkoviště, posekat trávu kolem chaty a pěšinu na parkoviště, pokácet rozpadlý strom před chatou, opravit všechny lavičky a natřít je barvou a obnovit průtok vody ve sklípku. Večer následovalo společné posezení a vzpomínání při harmonice. Po celou dobu bylo pro brigádníky připraveno pohoštění a občerstvení.

Poděkování patří všem věkově zralejším členům, kterým zdravotní stav umožnil se této akce zúčastnit a nakonec se i zúčastnit chtěli.