Historie sboru - rok 2013

Valná hromada

pátek 4. 1. 2013

Valná hromada sboru se v letošním roce uskutečnila nezvykle brzo. Sotva se překulil jeden kalendářní rok do nového, finišovaly přípravy slavnostní schůze pro rok 2013. Výběr volných termínů byl výrazně omezen konáním prvního a následně i druhého kola voleb prezidenta a jednou z volebních místností je i naše zbrojnice.

V 18 hodin je společenská místnost obsazena do posledního místa. Kromě našich členů a zástupců mladých hasičů nás navštívili starosta města p. Petr Mědílek, za územní odbor HZS Náchod nový ředitel p. David Pouč, kronikářka města Markéta Vítová, zástupci SDH Horní Rybníky a Lhota, dále delegace kamarádů z SDH Radvance vedená Rosťou Burdychem a naši kolegové z partnerského polského Stolce.

Po uvítání hostů a minutě ticha za zemřelé přednesli své zprávy starosta sboru Radek Ságner, který zhodnotil celoroční aktivity našich členů po stránce prezentace a propagace práce hasičů na veřejnosti, připomněl společenské akce pořádané pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. S další zprávou vystoupil velitel sboru Petr Nejman, který seznámil přítomné s aktivitami družstva JPO II., jejich výjezdy a největšími zásahy v uplynulém roce a přehledem pořádaných cvičení a školení členů. V další zprávě o činnosti mladých hasičů zhodnotil uplynulý rok vedoucí mládeže Josef Záliš, který v závěru upozornil na potřebu doplnění stavu mladých hasičů o nové zájemce a potřebě náboru ve škole.

Následně přítomní členové schválili plán činnosti na rok 2013, který kromě mnoha aktivit zahrnoval oslavy 140 let činnosti našeho sboru.
Následovalo ocenění hasičů za jejich dlouhodobou práci pro sbor a diskuze, ve které přítomní hosté předali zdravice od svých členů a zhodnotili vzájemnou spolupráci.

Na závěr valné hromady jsme pohostili přítomné dobrou večeří, kterou jsme poprvé zajistili přes firmu Pešík ve Stolíně a následovala zábava při reprodukované hudbě, posezení s přáteli z Polska a Radvanic a nezávazné povídání o všem, co na jazyk přišlo. K tomu další drobné pohoštění a nějaké to nápojové osvěžení.

Slavnostní schůze Stolec

sobota 19. 1. 2013

Při návštěvě našich polských přátel u nás jsme byli pozváni na jejich výroční schůzi, která letos měla skutečně slavnostní ráz. Kromě povinné schůze bylo hlavním bodem programu převzetí nové cisterny značky Mercedes, kterou zakoupilo pro sbor vedení města Zabkowice ve spolupráci s dalšími složkami reprezentujícími hasiče kladské oblasti.

Vzhledem k značně mrazivému počasí jsme na přání kolegů ze Stolce posunuli odjezd na 16 hodinu s tím, že se nezúčastníme schůze samotné, ale přijedeme na akt předávání vozu. Naše 7- mi členná delegace dorazila do Stolce o půl šesté večer společně se starostou města Petrem Mědílkem, který společně s manželkou jel vlastním autem. Celý akt předávání klíčů od nové cisterny proběhl ve zrychleném tempu při -9 stupních a po požehnání panem farářem a modlitbě za bezpečnost provozu auta se všichni přítomní přesunuli do společenského sálu, kde se za přijatelnější teploty dokončila slavnostní část. Naše delegace společně se starostou našeho města poděkovala za pozvání a předala veliteli sboru 2 ks nových hadic do nového auta a další drobné dárky pro vedení hasičů Stolce. Při této příležitosti starosta sboru pozval polskou delegaci na naše oslavy 8. června. Následovala společná večeře a nekonečné bohaté pohoštění, během kterého byl čas i na popovídání si. Po 10 letech spolupráce není třeba tlumočníků, i přes rozdílnosti jazyků podstatě mluveného rozumíme.

V průběhu večera hrála pro dobrou náladu živá hudba ze Zabkowic (naši Vašek a Eva v mladším provedení), takže došlo i na taneček (kromě jiných písní oblíbený Jóžin z bažin). Po 22 hodině jsme se rozhodli k návratu domů, protože podmínky počasí byly nepříjemné a co kdyby…

Dopadlo to dobře a kolem půlnoci jsme v pořádku dorazili do svých domovů.

Školení první pomoci

čtvrtek 21. 2. 2013

Ve čtvrtek 21. února se ve společenské místnosti naší zbrojnice uskutečnilo školení první pomoci, které vedl p. R. Kubát, člen profesionálních hasičů z Pardubic, který se kromě této hasičské práce účastní i výjezdů s RZS ( rychlou zdravotní službou) a má bohaté zkušenosti s poskytováním první pomoci při různých událostech. Jeho přednášky doplněné prezentací včetně videozáznamů jsou vždy poučné a zajímavé. Proto není divu, že se tohoto školení zúčastnilo 20 hasičů z Červeného Kostelce, Lhoty a Stolína, ale i 8 pečovatelek a 10 členů městské policie.

Pan Kubát zahájil svoji dvouhodinovou přednášku všeobecnými pravidly poskytování první pomoci – diagnostikou, voláním na ZZS, uložením postiženého do stabilizované polohy, uvolněním dýchacích cest a případnou resuscitací. Každý přítomný měl možnost si mnohé prakticky vyzkoušet na figuríně. To vše s ohledem na věk postiženého a typ postižení. V další části přednášky se zaměřil na pomoc při dopravních nehodách – konkrétní způsoby pomoci při zlomeninách, poranění páteře, úrazu hlavy, popáleninách, žilním nebo tepenném krvácení, velkých krevních ztrátách, vniknutí cizích těles do těla či ztrátových poraněních ( amputacích). Tento blok přednášky byl zakončen pravidly postupu záchranářů při hromadných nehodách.

Závěr své přednášky věnoval p. Kubát postiženým astmatem, cukrovkou, infarktem nebo cévní mozkovou příhodou. S takto postiženými občany se můžeme běžně setkávat a naše odborně správná a rychlá pomoc jim může zachránit životy nebo i zmírnit následky jejich onemocnění.

Po 2 hodinách, které zásluhou zajímavého formy výkladu a přístupu přednášejícího utekly všem přítomným rychle, jsme obohaceni o potřebné informace odešli do svých domovů s přesvědčením, že tyto akce by měly být přístupny nejen nám, ale i široké veřejnosti, která by se jich ráda zúčastnila.

Akce pro děti speciálních škol a stacionářů

Ve čtvrtek 21. března se opět po roce uskutečnilo v sále sokolovny tradiční Pomlázkové posezení pro žáky a klienty stacionářů, ústavů sociální péče, základních a speciálních škol nejen z královéhradeckého kraje. Pořadatelem je Občanské sdružení Sluníčko pod vedením PaedDr. Jany Hartmanové. A stejně jako v předchozích letech byl i letos sál sokolovny po celé odpoledne plný radosti z her a soutěží jak ji umí prožít právě postižené děti. O dobrou náladu se postaral pan Nágl svojí hudební produkcí. Obsluhu všech přítomných zajišťovali žáci Střední odborné školy z Nového Města nad Metují . Tohoto setkání se letos zúčastnilo znovu kolem 300 dětí, které se po 18 hodině těžko loučili se svými kamarády, které při akci poznali.

Členové našeho sboru pomohli pořadatelům s přípravou sálu. Ve středu večer jsme za 1 hodinu nanosili stoly a židle a provedli jejich rozmístění po sále. Přišlo 12 našich členů. Během akce jsme zajišťovali požární hlídku ve složení Grim Jiří a Franc Jindřich. S ohledem na veliký počet dětí odkázaných na vozíček byla přítomnost hlídky potřebná. Po ukončení akce jsme zajistili následný úklid sálu. Všem, kteří se podíleli na přípravě této akce patří poděkování.

Rozkoš RESCUE 2013

Je pátek 26. dubna a slunné odpoledne pomalu ustupuje večeru. Lidé se vracejí domů ze svých zahrádek, někteří teprve z práce. Cestujícím vlaků na trase Hradec Králové – Trutnov při průjezdu stanicí Česká Skalice se naskýtá nevšední pohled z oken vagonů. Venku je neobvyklý ruch, všude plno záchranářů, hasičů a policie. Ozývá se sténání, výkřiky. Mnozí z cestujících se odtahují od oken, někteří zvědaví naopak okna otevírají, aby zjistili, co se venku děje. Vidí železniční vagón, pod ním napasované osobní auto, kolem ranění, možná i mrtví cestující, ve vagóně panika, mnoho zraněných, mezi nimi již záchranáři. Po počáteční hrůze přichází úleva – cvičení záchranářů ve spolupráci se složkami IZS.

Co předcházelo. V pátek odpoledne členové výjezdového družstva naší JPO II., kteří se přihlásili k účasti na cvičení Rozkoš Rescue, připravují techniku a výjezdová auta k dvoudenní akci. Kromě technického vybavení je potřeba být připraveni i na chladnou noc a sobotní celodenní program. O 16 hodiny vyjíždí kolona 3 hasičských aut do České Skalice na Rozkoš. Po příjezdu jsme seznámeni s pátečním nočním cvičením – hromadná železniční nehoda. Následují přípravy akce. Vagón je dotlačen na první kolej, stejně tak osobní auto. Vše je naaranžováno tak, že to vypadá na skutečnou srážku. K tomu se dostavují desítky „ zraněných“ komparsistů. S příchodem večera je vše připraveno přivítat první soutěžní družstva záchranářů. Cvičení trvající několik hodin prokázalo součinnost záchranářských týmů se složkami IZS.

Sobotní program začal v 9 hodin. Na dvou stanovištích v prostorách kempu byla připravena havarovaná osobní auta a soutěžní družstva měla za úkol vyhodnotit situaci, v případě potřeby si vyžádat přítomnost policie, hasičů a záchranky a zajistit veškerou první pomoc zraněných osob. Naši členové prováděli na žádost záchranářů vyproštění zraněných z vozů a plnili další pokyny jim určené. Tato část cvičení skončila v pozdní odpoledne.

Na závěr dne došlo k vyhodnocení celého cvičení a společnému posezení s předáním si dojmů a zkušeností. Závěr akce proběhl v příjemné atmosféře a skončil v ranních hodinách. Členové našeho sboru se zodpovědně vrátili domů ještě večer.

Návštěva u hejtmana

Státní svátek 8. května slavil Královéhradecký kraj již podruhé na Pivovarském náměstí v Hradci Králové, letos poprvé také jako den kraje. Vedle ocenění hasičů, policistů a záchranářů vyznamenal královéhradecký hejtman Lubomír Franc nově také jedenáct významných osobností, které se zasloužily o rozvoj či vzornou propagaci Královéhradeckého kraje.

Hejtmanskou medaili udělil významným osobnostem kraje v oblastech školství, sociální služby, veřejné správy, zdravotnictví či kultury. Za každým zlepšením života v našem kraji vždy stojí práce konkrétních lidí a tu jsem se rozhodl ocenit. Současně tak chci upozornit na ty, bez kterých by se současná úroveň našeho kraje neobešla,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Oslavy začaly v 10 hodin nástupem oceněných na nádvoří sídla kraje, v hojném počtu se shromáždili členové Hasičského záchranného sboru, dobrovolní hasiči, členové české policie a zdravotnických záchranářů. Mezi oceněnými byl za celoživotní práci dobrovolného hasiče i náš člen Zdeněk Pinkava st., kterého při této slavnostní příležitosti doprovodili starosta a náměstek sboru. Návrh na udělení medaile byl schválen OSH. Profesionální hasiči na závěr akce složili služební slib.

Zhruba po 11 hodině následovalo krátké posezení s hejtmanem s připraveným občerstvením a pohoštěním.

Oslavy 140 let činnosti sboru

sobota 8.6.2013

V sobotu 8. června jsme oslavili 140. výročí založení našeho sboru. Oslavy se uskutečnily v prostorách Divadla J. K. Tyla a v přírodním areálu.

Přípravy programu oslav probíhaly již od podzimu loňského roku. Nutné bylo zvolit vhodný termín, abychom si nekonkurovali s pořadateli jiných akcí (dětský den), dohodnuty byly hudební skupiny, historická i současná technika. S blížícím se termínem stoupala nervozita, oslavy se zdály být zajištěny, ale počasí bylo nejisté, spíše výstižnější je zoufalé. Deště, chladno, povodně v celé republice. I přes neustále měněnou předpověď termín změnit nešlo.

Již v pátek jsme v areálu postavili stany pro organizátory, navozili jsme veškerý materiál (stoly, potraviny, nápoje, stany pro diváky) a do rána vše hlídali. Sobotní ráno nás přivítalo slunečním počasím, ale výrazné dusno bylo předvěstí „klidu před bouří“.

V 10 hodin jsme oslavy zahájili slavnostní schůzí v malém sále divadla za přítomnosti starosty krajského sdružení hasičů Jiřího Orsáka, zástupců okresního sdružení, profesionálních hasičů, zástupců sborů okrsku a Radvanic a početné skupiny přátel hasičů z partnerského polského Stolce. Na úvod schůze starostové sborů našeho města a Stolce rozkrojili dort se znaky obou měst, který byl následně rozporcován a nabídnut hostům ke kávě. Následovala minuta ticha za zesnulé hasiče a poté slavnostní zpráva starosty sboru Ságnera, která zmapovala historii hasičstva země české a především uplynulých 140 let činnosti sboru. Po této zprávě podepsali starostové a velitelé partnerských sborů prohlášení o další vzájemné spolupráci. Dále následovalo předávání medailí a ocenění hostům a členům sboru za dlouhodobou práci. Slavnostní schůze byla zakončena zdravicemi přítomných hostů a společnou fotografií.

V odpoledním programu oslav vystoupily na podiu přírodního areálu Městský dechový orchestr, Swing sextet, Kamion a Methyl Band. Každé toto hudební těleso potěšilo přítomné diváky melodiemi svého žánru a všichni hudebníci celou hodinu přispívali k příjemné atmosféře oslav. V prostorách parkoviště a parku pod divadlem byly vyčleněny prostory pro výstavu hasičské techniky a ukázky činnosti členů sboru. K vidění byla nejstarší hasičská stříkačka z roku 1906 s ručním ovládáním, dále „parnička“ z roku 1910, kterou nám zapůjčili hasiči z Opočna. Následovala přehlídka cisteren až po nejmodernější Mercedes, který přivezli přátelé z Polska. Svými ukázkami hasičského umění se představili mladí hasiči našeho sboru, výjezdové družstvo předvedlo ukázku zásahu u dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby a poskytnutím první pomoci. Přítomní diváci měli možnost dále zhlédnout ukázku některých přítomných cisteren.

V doplňujícím programu byla k vidění ukázka sportovní kynologie, kolega z Polska dovezl na ukázku přes 50 modelů hasičských aut, které byly vystaveny v prostoru před jídelnou.

Zásluhou umoudření se počasí, které po poledni hrozilo bouřemi, přišlo nakonec podpořit úsilí prezentovat naši práci odhadem 300 až 400 diváků, kteří vyjadřovali spokojenost s připraveným programem. Po celou dobu programu jsme měli zajištěno bohaté občerstvení a pohoštění.

Poděkování patří všem členům sboru, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh oslav, MKS a vedení města za podporu a pomoc, všem sponzorům za podporu naší práce a samozřejmě všem účinkujícím, kteří ve svém volnu obětovali čas pro svá vystoupení. Děkuje i všem přítomným divákům, protože pro ně byl celý program připravován a jejich vysoká účast byla pro nás potěšujícím zjištěním.

Poslední rozloučení s Jirkou Hájkem

V neděli 18. srpna zemřel ve věku 79 let Jirka Hájek, náš kolega, který byl u hasičů dlouhých 61 let. Rozloučení s ním proběhlo v pátek 23. srpna ve hřbitovní kapli v Červeném Kostelci. Rozloučit se přišlo 24 členů našeho sboru, většinou v uniformách. Půl hodiny před začátkem samotného obřadu jsme drželi čestnou stráž u rakve, vedle které byla položena za členy sboru smuteční kytice. Po krátkém obřadu jsme rakev za doprovodu hudby a smutečních hostů přenesli k rodinnému hrobu. Rozlučkovou řeč za náš sbor přečetl Jarda Drtina. Po rozloučení ze strany přítomných členů rodiny a dalších hostů byla rakev spuštěna do hrobu s tradičním zvukovým doprovodem houkačky přítomného hasičského auta.

Následovalo krátké vzpomínkové posezení a odchod k rodinám.

Výlet na kolech

Na sobotu 31. srpna byl předem nahlášen připravovaný tajný výlet na kolech pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky, na který se předběžně přihlásilo 14 účastníků.
Všichni jsme se sešli ve 13 hodin před zbrojnicí a první co následovalo byla kontrola technické připravenosti kol na avizovanou dlouhou cestu. Mnozí navíc začali svá kola čistit „od pavučin“ po vytažení ze sklepů. Přesto po 13 hodině vyrazila skupina za vedoucím výpravy – starostou sboru. Po průjezdu městem jsme jeli směrem Brodský – Horní Rybníky. Zde po vystoupání na první horskou metu následovala zastávka spojená s výhledy na „panoramata“ Krkonoš. Trasa pokračovala sešupem na Trubějov a Řešetovu Lhotu. Před námi byla další vrchařská prémie. Ne příliš prudké, ale delší stoupání bylo zakončeno plánovanou občerstvovací zastávkou na Bakově. Po necelé hodince občerstveni a posilněni jsme pokračovali na Červenou Horu. Po trase někteří zaběhli do kukuřice utrhnout si klásek proti hladu. To ještě nevěděli, kde bude cíl výletu a jaké překvapení je tam čeká. Počasí krásné a cesta nám ubíhala, některá převýšení sesedáme ze sedel. Přes Mstětín, Stolín a Lhotu dojíždíme k naší zbrojnici, Ujeto 19 km.
V době našeho výletu Petr Streubel u zbrojnice připravil a následně opekl 5 kuřátek a připravil občerstvení. Dorazila též nepočetná skupina chodců. Po našem příjezdu následovalo focení jako dokument toho, že jsme přijeli nezraněni. A pak se sedělo, pojedlo, popilo a vzpomínalo na doby předchozí a různé jiné prožité akce. Odchod jednotlivců domů postupně, ale přeci jen to všichni stihli před kuropěním.

Povodně 2013 – koncert

V úterý 1. října se na letišti Praha – Letňany konal děkovný koncert určený všem, kteří v letošním roce pomáhali při záchraně životů, ochraně zdraví a majetku spoluobčanů při povodních, které v létě zasáhly velkou část naší republiky a nevyhnuly se ani našemu městu. Největší z nich udeřily na konci června a následně v červenci a škody na majetku občanů i města byly značné. Pořadatelem koncertu byly časopis RESCUE REPORT ve spolupráci s HZS ČR, letištěm Letňany a příslušnou městskou částí Prahy. Na koncert jsme obdrželi lístky zdarma.

Krátce po obědě obsadila 16 ti členná skupina hasičů a rodinných příslušníků naše DA a 2 osobní vozy a vyrazili směr Praha. Vzhledem k plánovanému začátku koncertu na 17 hodinu chtěli mít časovou rezervu na zaparkování aut a obsazení výhodných pozic. Počasí akci přálo, ale bylo poměrně chladno a během večera bylo ještě zimněji. V průběhu koncertu se představily kapely Vašo Patejdla, Petra Bende, Walda gang, Monika Agresi, The Apple, ale především všemi očekávaný Čechomor v rámci turné při příležitosti 25 let své existence. Této kapely se nakonec přítomní diváci málem nedočkali, protože se program protahoval a rychle se blížil čas 22 hodiny, plánovaný na ukončení akce. Nakonec přeci jen hudebníci Čechomoru dostali příležitost a divákům poskytli i přídavky písniček. Celý koncert, který shlédly asi 4 tisíce diváků, ukončili pořadatelé o půl jedenácté večer.

Prokřehlí, ale plni hezkých hudebních zážitků se všichni účastníci zájezdu vrátili na parkoviště a společně vyrazili zpět domů do Kostelce.

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 30. listopadu jsme uspořádali tradiční turnaj ve stolním tenise
„ O pohár starosty sboru“. Tato akce byla předem prezentována pozvánkami předanými na setkání starostů okresu, dále pak osobním předáním pozvánek tradičním účastníkům a nakonec i na našich webových stránkách.V týdnu jsme nakoupili potřebné občerstvení, v pátek opekli kuřecí stehna. Vše bylo včas připraveno.

V sobotu ráno nás překvapilo zhruba 5 cm napadaného mokrého sněhu, s kterým jsme se vypořádali asi za 2 hodiny. Následovala příprava stolů, krátký trénink a očekávání prvních návštěvníků – hráčů. Přišlo druhé překvapení, bohužel nepříjemné. V 9 hodin byla přítomna hrstka zájemců. Vyjádřeno slovy – 6 hráčů. Kromě 3 zástupců našeho sboru ( Petr Streubel – obhájce prvenství, Martin Teichman a Patrik Hepnar) přišli pouze 3 další hráči, z nichž dva reprezentovali své sbory ( Jožka Liga za Lhotu a Pepa Šimůnek za Horní Kostelec).

Po přivítání starostou sboru byl dohodnut systém soutěže, zahráli si všichni vzájemně proti sobě. Odehráno tedy bylo 15 zápasů na 3 vítězné sety.
Turnaj proběhl v příjemné předmikulášské atmosféře a před polednem byly vyhlášeny výsledky. Celkovým vítězem se stal Pepa Šimůnek, který bude po celý rok opatrovatelem poháru. Naši zástupci nezklamali a obsadili místa na „stupních“ vítězů.

Pro další rok se rozhodneme, zda tento turnaj budeme dál pořádat. Zjistíme zájem ve sborech okrsku a u veřejnosti a následně přijmeme nějaké rozhodnutí. Jsou i jiné možnosti sportovního vyžití.

Mikulášská návštěva

Poslední tradiční akcí našeho sboru pro své členy a širokou veřejnost je návštěva Mikuláše se svojí družinou ve zbrojnici. Opět se uskutečnila ve čtvrtek 5. prosince v podvečerních hodinách.

Od půl páté se zbrojnice zaplňovala dětmi všech věkových kategorií v doprovodu rodičů a prarodičů. Někteří využili čas čekání k prohlídce naší techniky, jiní se vyřádili pobíháním a další využili možnosti nabízeného občerstvení. Po 17 hodině bylo ve společenské místnosti přítomno více než 30 zvědavců z řad dětí „hodných či zlobivých“, všichni hrdinové, v sále veselo a rušno. Po 15 minutách zastavilo u zbrojnice auto s očekávanou delegací. Vystoupili 2 čerti s Mikulášem a bez anděla. Prostě v dnešní době andělé asi nejsou. Pravdou bylo, že představitelka onemocněla.

Po krátké domluvě v kuchyni ohledně průběhu akce dostala naše návštěva prostor ke svému vystoupení. Nastoupili čerti a bylo po hrdinství. Ještě během procházení skupiny společenskou místností to šlo, protože v davu se mnozí ztratili, ale při předávání dárků se projevilo, jak kdo byl hodný a nese to statečně. Prostě sevřené hrdlo a slzičky byly na místě. Po 20 minutách se děti rozloučily s Mikulášem a čerty potleskem a za dalších 5 minut byli znovu všichni hrdinové. Ale tak to chodí po dlouhá desetiletí a každá generace si to prožila.

Prostory zbrojnice

V průběhu roku jsme kromě vyjmenovaných aktivit zapracovali též na vylepšení prostředí naší zbrojnice. Zásluhou vedení města jsme získali nové moderní sociální zařízení, vlastním přispěním jsme vylepšili prostory šatny a kanceláře. V dalším roce bychom rádi zajistili zateplení hlavní garáže kvůli zbytečnému úniku tepla přes střechu.

Chata

Po celý rok 2013 jsme prováděli základní údržbářské práce zajišťující chod chaty a její využití nejen rodinami našich členů, ale i širokou veřejností. Právě ze strany ubytovaných se stále častěji objevovaly připomínky na ne vždy odpovídající úroveň správy chaty. Protože i z naší strany bylo delší dobu upozorňováno na mnohé nedostatky z pohledu objednávek pobytů, ale i ze stránky financování a vybírání různých poplatků správcem, svolal výbor sboru jednání, na kterém jsme Pavla Mědílka zbavili funkce správy chaty. Tuto funkci dočasně převzal Josef Záliš a na prosincové pracovní schůzi získal dohled nad správou chaty Petr Šváb s vybraným pracovním týmem.

Z činnosti JPO II.

Členové JPO II. zahájili rok 2013 prvním výjezdem 5. ledna, kdy byli povoláni k otevření bytu na Koubovce. Druhou událostí byl výjezd do ulice Na strži požáru rodinného domku. Po příjezdu bylo zjištěno, že objekt domu se nachází ve třetí fázi hoření. Byly nasazeny dva proudy C a jeden vysokotlak. Zásah byl proveden v dýchací technice a bylo spotřebováno 6 lahví vzduchu. Přes naši cisternu bylo na požářiště předáno 10 000 litrů vody. Zásahu se zúčastnila družstva našeho sboru, Lhoty i Stolína, dispečer krajského HZS vyslal na pomoc i jednotky HZS, Dolní i Horní Radechové a 1lejn.

Další výjezdy k drobným událostem na sebe nenechaly dlouho čekat. Za pozornost a zmínku určitě stojí červnový zásah po přívalových deštích, které způsobily zatopení několika sklepů, ale především zatopení prostor firmy Batist v Nerudově ulici. Voda zde v prostoru nakládací rampy dosahovala hloubky až 2 metrů a zabránila opuštění provozů asi 20 zaměstnancům, kteří byli nakonec evakuováni pomocí člunu. V červenci přišla druhá vlna dešťů, která způsobila škody v ulicích Na strži, Sokolská, Gen. Kratochvíla, Nerudova, ale i na Kramolně a v 1lejnici. Především v Olejnici způsobila voda zaplavení několika domů se značnou škodou na majetku. Je třeba přiznat, že jak rychle voda přišla, tak rychle opadla. Poslední výjezd roku 2013 byl na Silvestra k požáru chalupy do Stárkova, který byl uhašen ještě za naší cesty a my se mohli vrátit na základnu.

Celkem za rok 2013 jsme měli 79 případů, z toho 18 požárů, 15 dopravních nehod, 42 technických pomocí a 4 plané poplachy.

Členové JPO II. v průběhu roku prošli mnoha školeními a výcviky, které jsou důležité pro zdokonalení se v jednotlivých činnostech a jsou zárukou ochrany vlastního zdraví. Kromě povinných školení pořádaných HZS se naši členové zúčastnili školení v lezení v Poniklé, první pomoci aj. Mnoho času věnovali údržbě techniky a materiálu. Dobře si vedlo i naše soutěžní družstvo, které nás reprezentovalo na soutěžích pořádaných okrskem či okolními sbory, ale i na soutěžích Hradeckého a Pardubického kraje.

Činnost mládeže

Do roku 2013 vstoupila naše mládež v pokračování účastí na soutěžích PLAMEN. Tentokrát se již výrazně zapojilo družstvo přípravky, které má dostatečný počet členů, ale žádné soutěžní zkušenosti. Kategorie žáků a dorostu mají problém vytvořit plnopočetná družstva, takže mnohdy vystupovala v jednotlivcích.

Zahájení soutěžní sezóny roku byla soutěž v České Metuji – Broumovský trojboj. Zastoupení ve všech kategoriích jednotlivců a nejlepší 1. místo Verči Novákové. Dále se umístili Kája Zezulková (4.) a Petr Janoušek (5.). Následovaly soutěže v Rožnově ( družstvo starších na 5. místě ) + jednotlivci v první desítce a v Nahořanech, kde se představilo družstvo nejmenších a obsadilo 8. místo. Bohatou účast jsme měli na Stolínské šedesátce za účasti opět přípravky.

Družstvo mladých hasičů se úspěšně prezentovalo při našich oslavách 140 let činnosti, kdy v rámci programu mělo vlastní blok představující jednotlivé disciplíny soutěží a před stovkami diváků své vystoupení mladí zvládli. Snad i tato prezentace měla vliv na zájem 9 nových tváří zájemců o hasičskou činnost. Během prázdnin se mládež s vedoucími několikrát sešla. Jednou z akcí byl víkendový pobyt v hasičárně. V rámci programu se děti seznámily s technikou, zahrály si hry, jezdily trénovat do Lhoty, hasily „požár“ připravený Pepou Zálišem nebo se zúčastnily „šipkované“, kterou připravil Radek Ságner s kolegy Bílým a Hepnarem a zakončenou obědem na Broďáku.

Od září nastal čas na další soutěže. Zaskočila nás nová směrnice věkových kategorií, která rozbourala naši přípravku a vrhla ji do kategorie mladších žáků. Proto nás v Jaroměři reprezentuje družstvo starších doplněné o mladší žáky. Přesto pěkné 8. místo. Účast na dalších soutěžích však bez větší přípravy malých hasičů nemá význam. Proto se vedoucí v dalších měsících zaměřili na výcvik zakončený tradičním 4- denním pobytem na naší chatě v Krkonoších s tradičním výstupem na Sněžku pro nejodolnější.

Kalendářní rok mladí zakončili již tradičním setkáním s Mikulášem a čerty ve zbrojnici.